Globaalne võrgustik

BDO rahvusvaheline võrgustik on tegev 164 riigis ning piirkonnas, kus 1803 kontoris töötab 11 307 inimest igapäevaselt ühe eesmärgi nimel – tagada erakordset klienditeenindust.

Üle maailma teevad erinevad BDO firmad pidevat koostööd ning järgivad samu tööpõhimõtteid ning kvaliteedistandardeid. Suurepäraselt toimiv koostöö tagab meie klientidele partneri, kes mõistavad nii teie ettevõtet, kohalikke ning rahvusvahelisi turgusid kui ka teie valdkonna eripärasid. Kõigele nimetatule pakub omakorda kindlustunnet tõeliselt rahvusvaheline võrgustik.

ERAKORDNE KLIENDITEENINDUS ÜLE KOGU MAAILMA

BDO visioon on olla liider erakordses klienditeeninduses. Me pakume oma teenuseid käsikäes erakordse klienditeenindusega, samal ajal tagades kõrge kvaliteedi järjepidevalt kõikides BDO kontorites üle maailma. Ei ole vahet, kus te äri teete, meil on olemas inimesed, kes teid alati aidata oskavad.

Me oleme objektiivsed ning sõltumatud. Tänu sellele loome me usaldusel põhinevaid suhteid. Allolevad viis punkti iseloomustavad BDO-d ning meie alati erakordset klienditeenindust:

  • KLIENDI VAJADUSED: et kliendile tagada parim lahendus, vaatame me tulevikku ning ennetame oma klientide vajadusi. Sealjuures edastame me oma teadmised ja arvamuse keerutamata.

  • SUHTLEMINE: me edastame informatsiooni alati selgelt, avatult ning kiirelt.

  • PÜHENDUMUS: me oleme alati valmis võtma kohustusi ning klientidele antud lubadusi viime me täide igapäevaselt.

  • INIMESED: oma inimestele pakume me BDO-s uhkusega sobivat keskkonda, mis võimaldab neil kasvada ja areneda. Sellega tagame ka rahulolevate spetsialistide olemasolu, kes vastavad meie klientide nõudmistele.

  • VÄÄRTUSED: meie spetsialistid keskenduvad väärtuste loomisele, mis väljendub klientidele ajakohaste ideede ning oluliste ja usaldusväärsete teadmiste ja nõuannete jagamises.  

Me oleme rahvusvaheline võrgustik, mis on üles ehitatud meeskonnatööl ning väga headel omavahelistel suhetel klientidega.

PÜHENDUMUS RAHVUSVAHELISELT PAKKUDA ERAKORDSET KLIENDITEENINDUST TÄHENDAB, ET ME VIIME TÄIDE OMA LUBADUSED JUST SIIS, KUI TE SEDA VAJATE

Me oleme kõige kiiremini reageeriv rahvusvaheline audiitor- ja ärinõustamisvõrgustik maailmas.

Me oleme piisavalt suur, et oma kohalikus ning rahvusvahelises võrgustikus omada ligipääsu parimatele ekspertidele vastavalt kliendi vajadustele. Samas oleme me piisavalt väike, et klientide väljakutseid lahendades olla kiirelt reageeriv ning innovaatiline.

Meie suurepärane ülemaailmne töötaja - partneri suhe, tähendab, et meie klientide küsimustele pühendatakse alati vajaminev aeg sobivate spetsialistide poolt. Me pakume oma klientidele oma ala parimaid spetsialiste vastavalt vajadusele, olenemata kus maailmanurgas te asute.