This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Ettevõttest

Meist

Aktsiaselts BDO Eesti (audiitorettevõtja, tegevusluba nr 1) on esimene juriidiline isik, mis sai õiguse taasiseseisvunud Eesti Vabariigis audiitorina tegutseda. Koos meiega saate osa globaalse audiitor- ja konsultatsiooniettevõtete võrgustiku BDO rahvusvahelistest kogemustest ja teadmistest. Tegutseme Eestis audiitorteenuste ning äri- ja finantsnõustamisele ja -tugiteenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõttena alates 1991. aastast.

Tänastele tegevustele spetsialiseerunud 30 tegevusaasta jooksul ning rohkem kui 40-aastase tegevusajalooga oleme muutunud Eestis oma ala suunda kujundavaks ettevõtteks. Meil on 30. septembri 2022 seisuga enam kui 600 klienti nii juhtivate kodumaiste kui ka rahvusvaheliste ettevõtete hulgas. Eesti kontorites töötab enam kui 55 spetsialisti, kes pakuvad professionaalseid majandusharu eripära ja uuemaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid teenuseid. Võrreldes varasemate majandusaastatega märkimisväärselt paranenud mahunäitajad kirjeldavad vaid osaliselt meie jätkuvat arenemishimu ja –kiirust Eestis ning piirideüleselt.

  • BDO võrgustikul on üle 111 300 töötaja 1803 esinduses üle 164 riigi.
  • BDO Eestis on 7 partnerit ja üle 50 töötaja.

Oleme osa BDO rahvusvahelisest koostöövõrgustikust BDO Global, mis asutati oma tänases vormis 1963. aastal, kui Ühendatud Kuningriigi, Madalmaade, Saksamaa, USA ja Kanada audiitoräriühingud otsustasid klientide paremaks teenindamiseks oma jõud liita. Kaubamärk BDO on akronüüm ettevõtte algsete partnerite nimedest: Binder Hamlyn (Ühendatud Kuningriik), Dijker & Co (Madalmaad) ning Otte & Co (Saksamaa). BDO on esindatud ka kõikidel Eestile olulistel turgudel - see tagab meie siinsetele klientidele vajaduse korral toe ka nende uutel sihtturgudel kogu maailmas.

Globaalne võrgustik

BDO rahvusvaheline võrgustik on tegev 167 riigis ning piirkonnas, kus 1617 kontoris töötab 88 120 inimest igapäevaselt ühe eesmärgi nimel – tagada erakordset klienditeenindust.

Üle maailma teevad erinevad BDO firmad pidevat koostööd ning järgivad samu tööpõhimõtteid ning kvaliteedistandardeid. Suurepäraselt toimiv koostöö tagab meie klientidele partneri, kes mõistavad nii teie ettevõtet, kohalikke ning rahvusvahelisi turgusid kui ka teie valdkonna eripärasid. Kõigele nimetatule pakub omakorda kindlustunnet tõeliselt rahvusvaheline võrgustik.

BDO võrgustiku käive oli 2018/2019 majandusaastal  8,5 miljardit eurot. Kasvades seejuures võrreldes eelmise majandusaastaga 12,8%.

ERAKORDNE KLIENDITEENINDUS ÜLE KOGU MAAILMA

BDO visioon on olla liider erakordses klienditeeninduses. Me pakume oma teenuseid käsikäes erakordse klienditeenindusega, samal ajal tagades kõrge kvaliteedi järjepidevalt kõikides BDO kontorites üle maailma. Ei ole vahet, kus te äri teete, meil on olemas inimesed, kes teid alati aidata oskavad.

Me oleme objektiivsed ning sõltumatud. Tänu sellele loome me usaldusel põhinevaid suhteid. Allolevad viis punkti iseloomustavad BDO-d ning meie alati erakordset klienditeenindust:

  • KLIENDI VAJADUSED: et kliendile tagada parim lahendus, vaatame me tulevikku ning ennetame oma klientide vajadusi. Sealjuures edastame me oma teadmised ja arvamuse keerutamata.

  • SUHTLEMINE: me edastame informatsiooni alati selgelt, avatult ning kiirelt.

  • PÜHENDUMUS: me oleme alati valmis võtma kohustusi ning klientidele antud lubadusi viime me täide igapäevaselt.

  • INIMESED: oma inimestele pakume me BDO-s uhkusega sobivat keskkonda, mis võimaldab neil kasvada ja areneda. Sellega tagame ka rahulolevate spetsialistide olemasolu, kes vastavad meie klientide nõudmistele.

  • VÄÄRTUSED: meie spetsialistid keskenduvad väärtuste loomisele, mis väljendub klientidele ajakohaste ideede ning oluliste ja usaldusväärsete teadmiste ja nõuannete jagamises.  

Me oleme rahvusvaheline võrgustik, mis on üles ehitatud meeskonnatööl ning väga headel omavahelistel suhetel klientidega.

PÜHENDUMUS RAHVUSVAHELISELT PAKKUDA ERAKORDSET KLIENDITEENINDUST TÄHENDAB, ET ME VIIME TÄIDE OMA LUBADUSED JUST SIIS, KUI TE SEDA VAJATE

Me oleme kõige kiiremini reageeriv rahvusvaheline audiitor- ja ärinõustamisvõrgustik maailmas.

Me oleme piisavalt suur, et oma kohalikus ning rahvusvahelises võrgustikus omada ligipääsu parimatele ekspertidele vastavalt kliendi vajadustele. Samas oleme me piisavalt väike, et klientide väljakutseid lahendades olla kiirelt reageeriv ning innovaatiline.

Meie suurepärane ülemaailmne töötaja - partneri suhe, vastavalt 9/1, tähendab, et meie klientide küsimustele pühendatakse alati vajaminev aeg sobivate spetsialistide poolt. Me pakume oma klientidele oma ala parimaid spetsialiste vastavalt vajadusele, olenemata kus maailmanurgas te asute.