Kutseteenused

Kutseteenused

Kutseteenuseid pakkuvad ettevõtted arenevad kiiresti, sest nende tegevust mõjutavad üha kasvav konkurents, reguleeritus, tehnoloogia kasutamine ja rahvusvahelistumine. Edu võtmeks on koostöö nõustajatega, kes oskavad teid nende katsumustega toimetulekul aidata.

Meie klientide seas on arvukalt kutseteenuste pakkujaid, kes tegutsevad teadmistepõhises sektoris, mille edasiviivaks jõuks on innovatsioon. See kätkeb endas nii võimalusi kui ka väljakutseid.

BDO on palju aastaid kutseteenuste pakkujaid nõustanud ja me oleme uhked, et meil on selles sektoris niivõrd pikaajaline positsioon. Meie audiitoritest, maksuspetsialistidest ja nõustajatest koosnev meeskond pakub kutseteenuste ettevõtetele parimaid lahendusi ja asjatundlikku nõu. Kõige keerukamates küsimustes aitavad teid meie teenusliinide juhid. Tihe seos kutseteenuste sektoriga annab meile hea arusaamise sellest, mis muudab teie ettevõtte edukaks ja mida on vaja, et ületada raskusi, mis teie ees seisavad. Meil on strateegilistes, rakenduslikes ja tehnilistes küsimustes alati värskeid ideid ja vaatenurki, mida teiega jagada.

Pakume abi järgmistes valdkondades:

 • ühingujuhtimine;
 • ettevõtlusega seotud maksud;
 • käibekapitali tagamine;
 • tulevaste juhtide arendamine;
 • ühinemised ja ülevõtmised;
 • rahvusvaheline kasv;
 • küberturvalisuse planeerimine ja tagamine;
 • kasumi jagamine;
 • maksustruktuurid;
 • riskimaandamise nõustamine;
 • kohustuslik audit;
 • siseaudit.
Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$