Ele

Ele Eding

Payroll and Reporting Services Senior Manager, Deputy Director

Tarbekaubad ja teenused | Finantsteenused | Tootmine | Loodusvarad | Kutseteenused | Kinnisvara ja ehitus | Tehnoloogia ja loodusteadused

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Ele alustas tööd BDO Eesti meeskonnas 2020. aasta oktoobris palgaarvestuse spetsialistina, kuid tema pühendumine ning ambitsioonikus on viinud ta üsna lühikese ajaga tänaseks ametipositsioonile, kus suur roll on juba teenusliini töö korraldamisel.

Elel on pikaajaline töökogemus raamatupidajana, mis on loonud tugeva teadmiste pagasi oma erialases valdkonnas ning tänaseks on ta spetsialiseerunud kvaliteetse palgaarvestusteenuse sisseseadmisele ja osutamisele nii Eesti kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele, kes tegutsevad logistika, panganduse, tekstiili ja krüptovaluuta valdkondades.

Lisaks igapäevastele personali-ja palgaarvestusega seonduvatele tegevustele on tema töökohustusteks kliendisuhtluse juhtimine nii olemasolevate kui ka uute klientidega, kaardistades detailselt nende vajadusi, et pakkuda professionaalseid ning automatiseeritud lahendusi, mis lihtsustaksid ettevõtete palgaarvestuse protsesse. Ta osaleb ning toetab meeskonnaliikmeid uute klientide onboarding protsessides ja koordineerib nende igapäevatööd, et pakkuda klientidele nii suurepärast teenust kui ka klienditeenindust. Igapäevasteks suhtluskeelteks on nii eesti kui ka inglise keel.

Oma igapäevatöös kasutab ta Taavi Personal, Taavi Palk, Merit Palk ning SAP HR, Dynamics 365 Payroll keskkondi.

Ele on omandanud majandusarvestusalase hariduse Tallinna Majanduskoolis ja 2019. aasta sügisel sooritas ta raamatupidaja 5. taseme kutseeksami. Oma teadmiste ja kogemuste täiendamiseks ning teenuse kvaliteedi standardi hoidmiseks osaleb Ele aktiivselt BDO sisestel- ja välistel erialakoolitustel.

HARIDUS

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF); raamatupidaja, tase 5
Tallinna Majanduskool; majandusarvestus
Tallinna Majanduskool; juhiabi
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise