Margit

Margit Viks

Audit & Assurance Services Director, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant

Finantsaruannete auditid & ülevaatused | Kohalik & rahvusvaheline IFRS-i kompetents | Pakendiaruandluse töövõtud

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Margit liitus BDO Eesti auditi meeskonnaga 2012. aasta novembris. Vandeaudiitori ning avaliku sektori vandeaudiitorina omab Margit üle 20-aastast audiitorluse kogemust, hõlmates kindlustandvate teenuste osutamist erinevates tegevusvaldkondades tegutsevatele ettevõttetele, sealhulgas börsi- ning avaliku sektori ettevõtted.

Oma töös tegeleb Margit peamiselt raamatupidamise aastaaruannete, sealhulgas konsolideeritud aruannete auditeerimisega, mis on koostatud kas Eesti finantsaruandluse standardi või IFRS põhimõtete alusel. Ühtlasi planeerib ning koordineerib ta oma meeskonna tööd. Margit omab kogemust ka projektiauditite ning pakendiaruannete audiitorkontrolli osas.

Margit on omandanud bakalaureusekraadi (võrdsustatud magistriga) Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse erialal. Tänu tugevale kompetentsile ning teadmistele osaleb ta lektorina ka erinevatel auditialastel koolitustel.

 

LIIKMELISUS

Audiitorkogu

HARIDUS

Vandeaudiitor
Avaliku sektori vandeaudiitor
Tartu Ülikool; BA (võrdsustatud magistriga) ettevõttemajandus
Tartu Kommertsgümnaasium (end Tartu 12. Keskkool)

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise

TUNNUSTUS

BDO Kaugtöö Ninja 2021