Tehnoloogia ja loodusteadused

Tehnoloogia ja loodusteadused

Tehnoloogia- ja meediasektoris toimuvad kiired muutused. Tehnoloogiasektori peamisteks ebakindluse allikateks on pidevalt muutuvad tehnoloogiad, tarneahelatega seotud riskid ning infovõrkudes oleva teabe ja andmete turvalisuse tagamine ja kaitse. Meediasektorit mõjutavad aga traditsiooniliste turunduskanalite olulisuse muutumine, piirkondlikud regulatsioonid ning klientide ja asjatundjate pärast konkureerimine. Suutlikkus ärikeskkonna arenguga sammu pidada on meediasektoris üha olulisem. Samas loovad muutused ka võimalusi innovatsiooniks ja uuteks ärimudeliteks. 

Eripalgelises tehnoloogiasektoris, kuhu kuuluvad infotehnoloogia (tark- ja riistvara), meedia ja meelelahutus ning telekommunikatsioon, on üks peamisi edu võtmeid innovatsioon. BDO on valmis arenema koos teiega.

Meie tehnoloogiavaldkonna spetsialistidel on suured kogemused – BDO asjatundjad on aidanud klientidel üle kogu maailma leida lahendust tööstusharu mõjutavatele probleemidele. Meie lähenemine on kiire ja praktiline ning arvestab tööstusharus toimuvate muutustega.

Meie spetsialistid jälgivad õiguskeskkonna ja turu suundumusi. Tänu sellele on meie lahendused sama innovaatilised, kui kliendid, keda toetame. Tänu BDO globaalsele võrgustikule saame teile pakkuda kohalikku oskusteavet ja asjatundjate abi kõikjal, kus te tegutsete. 

Pakume abi järgmistes valdkondades:

  • ühinemised ja ülevõtmised;
  • väärtpaberite esmased avalikud pakkumised;
  • maksuplaneerimine ja -konsultatsioonid;
  • teadus- ja arendustegevus;
  • palga ja hüvede paketi kujundamine;
  • siirdehinnad;
  • litsentsilepingud;
  • finantsaruandlus ja õigusküsimused;
  • riskinõustamine;
  • finantsekspertiisi teenused.
Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$