Läbipaistvusaruanded

BDO on alati toetanud kõigi audiitorühingute ning võrgustike võrreldavat läbipaistvust ja oli üks esimesi, kes hakkas vabatahtlikult andma oma võrgustiku kohta aruandeid, milles olid esitatud üksikasjalikud andmed meie globaalse kogukäibe, äri- ja geograafiliste segmentide ning personali kohta. Usume BDOs, et suurem läbipaistvus kasvatab usaldust audiitorite vastu ning võimaldab tervikuna parandada audiitorettevõtjate usaldusväärsust ja mainet. BDO pühendub jätkuvalt üksikasjalike läbipaistvusaruannete väljastamisele nii liikmesfirmade kui ka võrgustiku tasandil, et toetada vandeaudiitori ameti tuntuse ja maine kasvatamise eesmärke.

Varasemad aruanded leiab siit:

2016/2015

2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010