This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Läbipaistvusaruanded

Kohustus olla läbipaistev on iseenesestmõistetav

BDO Eesti AS-l on siiralt hea meel võimaluse üle tuua Teieni värske läbipaistvusaruanne, mis tutvustab meie tegevust vandeaudiitoritena ja audiitorettevõtjana. Loodame, et teave selle kohta, kes me oleme ja milliseid eetika, sõltumatuse ning kvaliteedi tagamise protsesse me järgime, saavutamaks usaldusväärsust ja kõrget audiitorteenuste kvaliteeti, aitab suurendada usaldust meie vastu vandeaudiitori vastutusrikka rolli täitjana. Usume, et Te leiate meie läbipaistvusaruandest nii kasulikku ja huvitavat lugemist kui ka lihtsalt silmaringi laiendavat teavet.

BDO on alati toetanud kõigi audiitorühingute ning võrgustike võrreldavat läbipaistvust ja oli üks esimesi, kes hakkas vabatahtlikult andma oma võrgustiku kohta aruandeid, milles olid esitatud üksikasjalikud andmed meie globaalse kogukäibe, äri- ja geograafiliste segmentide ning personali kohta. Usume BDOs, et suurem läbipaistvus kasvatab usaldust audiitorite vastu ning võimaldab tervikuna parandada audiitorettevõtjate usaldusväärsust ja mainet. BDO pühendub jätkuvalt üksikasjalike läbipaistvusaruannete väljastamisele nii liikmesfirmade kui ka võrgustiku tasandil, et toetada vandeaudiitori ameti tuntuse ja maine kasvatamise eesmärke.

Teadvustame endile, et avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi teostamise ja audiitorteenuste osutamise mandaadi saanud eraettevõtetena oleme asjatundjatena unikaalses positsioonis. Seetõttu kohustus olla läbipaistev on osa BDO geneetilisest koodist.

Läbipaistvusaruanne on koostatud Audiitortegevuse seaduse § 158 alusel ning sisaldab ülevaadet audiitorettevõtja ja  vandeaudiitorite kutsetegevuse kohta läbipaistvusaruande perioodil 1. juulist 30. juunini. Finantsarvestuse asjatundmuse kirglike arendajatena soovime me anda omapoolse panuse, et finantsarvestuse- ja aruandluse valdkond käiks kaasas edumeelsete trendidega ning selle väljundid oleksid loetavad ja arusaadavad kõigile ning seda soovi peegeldab ka meie seekordne aruanne.

Olete teretulnud tutvuma  2016/2015 BDO Eesti läbipaistvusaruandega!

Varasemad aruanded leiab siit:

2015/2014   2014/2013   2013/2012   2012/2011   2011/2010