Toetused

Perioodil 21. oktoober kuni 20. detsember 2013 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi disaininõustamise projekt “BDO Eesti AS raamatupidamisteenuste arendamine” BDO Eesti AS-is. Projekt sai tuge EAS-i Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.