Kätlin

Kätlin Sinik

Payroll and Reporting Services Senior Manager

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Kätlin ühines BDO Eesti meeskonnaga 2017. aasta detsembris palgaarvestuse spetsialistina.
Erinevates projektides töötades ja kogemusi omandades võimaldati talle üsna pea oma kliendiportfell. Siiras huvi palgaarvestuse valdkonna vastu on pakkunud mitmekülgset igapäevatööd ning arendanud nii analüütilist mõtlemist kui ka pingelistes olukordades hakkama saamist. Tänaseks on Kätlini karjääriteekond viinud teda palgaarvestuse projektijuhi ametikohale, millega kaasneb ka meeskonna töö korraldamine ja juhtimisfunktsioon.

Kätlin tegeleb personali- ja palgaarvestusteenuste pakkumisega nii Eesti kui ka rahvusvahelistele klientidele. Tema klientide tegevusvaldkonnad on väga erinevad - nendeks on näiteks teadus- ja arendustegevus, turu-uuringud, telemarketing, infotehnoloogia ning tootmine.

Kätlini tööülesanneteks on igapäevaselt kliendisuhtluse juhtimine ja palgaarvestuse teostamine, erinevate statistiliste aruannete esitamine nii seadusest kui ka kliendi spetsiifikast tulenevalt, TSD esitamisega seonduvad toimingud, tööprotsesside parendamine, meeskonna toetamine erinevates arvestusetappides ning nooremspetsialistide töö juhendamine enda kliendiprojektide raames. Lisaks kuulub tööülesannete hulka ka uute klientide implementeerimisprotsessiga seonduvad toimingud.

Kätlini suhtluskeelteks on nii eesti kui ka inglise keel. Oma igapäevatöös enim kasutatavateks programmideks on Taavi Personal ja Taavi Palk, Yester ning Merit Palk.

Enne BDO-ga liitumist töötas Kätlin nii raamatupidaja assistendina kui finantsspetsialistina mitmetes erinevates ettevõtetes. Oma teadmiste ning oskuste pidevaks täiendamiseks osaleb Kätlin regulaarselt nii BDO sisestel kui ka välistel erialakoolitustel.

Kätlin on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi, omandades rakendusliku kõrghariduse finantsjuhtimises.

HARIDUS

Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut; rakenduslik kõrgharidus finantsjuhtimises
Tapa Gümnaasium

 

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise