Kolmas sektor ja haridus

Kolmas sektor ja haridus

Tänu pikaajalistele kogemustele mõistame hästi kolmanda sektori auditi-, maksu- ja nõustamisvajadusi. Teame, et mittetulundusühingud on üles ehitatud tugevatele suhetele. See on väärtus, mida BDO jagab ja mille poolest meid tuntakse.

Meie kogenud, kolmandat sektorit tundvad meeskonnad teevad teiega tihedat koostööd, et pakkuda kulutõhusaid lahendusi, mis aitaksid tegevuse tulemuslikkust parandada ja ühtlasi alal hoida pühendumust kogukondadele, kelle huvides tegutsete.  

Me saavutame häid tulemusi, sest võtame aega, et teie organisatsiooni, missiooni ja väärtusi mõista. Meil on põhjalikud teadmised probleemidest, mis kolmandat sektorit mõjutavad. BDO asjatundjatel on mittetulundusühingute, sihtasutuste ja muude vabaühenduste ning projektide auditeerimisel ja neile maksunõu andmisel pikaajaline ja mitmekülgne kogemus. Aitame oma klientidel ka tegevuse läbipaistvust suurendada ja valmistuda rahastamise ja tegevusega seotud muutusteks.

Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$