Loodusvarad – alternatiivenergia

Loodusvarad – alternatiivenergia

Alternatiivenergia ettevõtted teavad paremini kui keegi teine, et jätkusuutlikud ettevõtted on oma olemuselt keskkonnasõbralikud. Raskem on aga tagada, et nad oleksid ka majanduslikult elujõulised. Alternatiivenergiasektori ettevõtetel on sageli võimalus saada riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt mitmesuguseid toetusi, kaasa arvatud taastuvenergia maksusoodustusi. Nende võimaluste kasutamine võib suurendada jooksvat rahavoogu, vähendada maksukohustusi ja aidata katta energiatõhususe suurendamiseks tehtud kulutusi.

BDO asjatundjad aitavad sektori erinevates valdkondades tegutsevatel klientidel leida ja taotleda riiklikke ning kohalikke toetusi ja soodustusi ning koostada jätkusuutlikkuse aruandeid. Meie klientide hulgas on ettevõtted, kelle tooted, teenused ja protsessid vähendavad looduvarade kasutamise ökoloogilist mõju ja suurendavad loodusvarade kasutajate vastutustundlikkust.

Pakume abi järgmistes valdkondades:

 • energiatootmine;
 • energia salvestussüsteemid;
 • energiataristu;
 • energiatõhusus;
 • transport;
 • vesi ja reovesi;
 • õhk ja keskkond;
 • materjalid;
 • tootmine;
 • põllumajandus;
 • taaskasutus ja jäätmed.
Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$