Mitmeid tunnustusi noppinud BDO Eesti jätkab kasvukursil

Mitmeid tunnustusi noppinud BDO Eesti jätkab kasvukursil

BDO Eesti 30.09.2021 lõppenud majandusaasta konsolideeritud müügitulu kasvas kümnendiku ning ületas 2,4 miljoni euro.

Kui 2020/2019 majandusaasta kasvumootoriks osutusid rahvusvahelised palgaarvestuse ning raamatupidamise teenused, mille mahtusid on meil õnnestunud kolme aastaga rohkem kui kolmekordistada, siis 2021/2020 “konkureerisid” raamatupidamis-, finantsaruandlus- ja palgaarvestusteenustega vandeaudiitorite kutseteenused, mis tegid majandusaasta suurima protsentuaalse kasvu.

Positiivne on siinjuures märkida ka, et seejuures oleme jätkuvalt pühendunud oma teenuse kvaliteedile ja 2020. aasta sügisel läbis BDO Eesti Audiitortegevuse järelvalve nõukogu kvaliteedikontrolli kõrgeima/parima võimaliku tulemusega ja sai kinnituse, et audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele.

Raamatupidamisteenuste osas aga pälvis BDO Eesti 2021. aastal II koha Äripäeva Raamatupidamisettevõtete TOPis.

Ning meil on hea meel jagada ka Creditinfo tunnustust BDO Eestile, nimelt oleme pälvinud Eduka Eesti Ettevõtte kõrgeima reitingu (AAA/ suurepärane), mille väärilised on Creditinfo kohaselt Eestis vaid 1.7% ettevõtetest. Ärisuhetes on usaldus tähtsaim väärtus ja see kolmanda poole hinnang kinnitab hästi BDO Eesti positsiooni koostööpartnerina. Arvestades, et mitmed meie teenused on pikaajalisele koostööle ehitatud, annab saadud hinnang ka koostööpartneritele kindlustunde, et nad on oma partneri valinud parimate hulgast.

 

Võrdluses eelmise majandusaastaga jagunesid konsolideeritud müügitulemused tegevuste põhiselt järgnevalt:

eurodes,
konsolideerimisgrupi sisesed tehingud on välistatud

 

 

2021/2020

Muutus

2020/2019

Muutus

2019/2018

BSO (raamatupidamis- ja palgaarvestusteenused)

1 194 636

-6,6%

1 279 378

31,2%

975 500

AUD (audiitorteenused)

703 951

26,8%

555 366

-3,9%

578 059

ADV (maksu- ja finantsnõustamisteenused)

501 606

20%

417 926

-14,5%

488 864

KOKKU

2 400 193

6,5%

2 252 669

10,3%

2 042 423

 

Müügitulemused töötaja kohta, leituna täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu kaudu, kujunesid majandusaastal võrrelduna eelmistega:

         

 

 

Keskmine töötajate arv

Müügitulu töötaja kohta, eurodes

2021/2020

2020/2019

2019/2018

2021/2020

2020/2019

2019/2018

BSO

15

17

14

79 642

75 258

69 679

AUD

14

13

10

50 282

42 720

57 806

ADV

9

8

8

55 734

52 241

61 108

Sisetugi

3

3

4

 

KOKKU

41

41

36

                              

BDO Eesti konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute konsolideerimata müügitulemused kujunesid järgnevateks:

eurodes,
konsolideerimisgrupi sisesed tehingud on välistamata

 

 

2021/2020

2020/2019

2019/2018

Aktsiaselts BDO Eesti (emaettevõtja, auditeeritud)

1 869 171

1 769 176

1 595 942

BDO Estonia Advisory OÜ (100% osalus)

528 602

462 325

522 561

BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ (100% osalus)

499 824

294 270

82 942

KOKKU

2 525 771

2 525 771

2 201 445

 2021/2020 majandusaastaga jõudsime lõpule ka konsolideerimisgrupi äriühingute põhitegevuste ning mehitamise fookuste täpsustamisega:

(a) Aktsiaselts BDO Eesti on vandeaudiitorite kutsetegevuseks ning konsolideerimisgrupi juhtimiseks,
(b) BDO Estonia Advisory OÜ põhitegevuseks on nõustamisteenused ning
(c) BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ põhifookus on raamatupidajate ja palgaarvestajate kutsetegevusel.

01.10.2021 alanud majandusaastasse läheme 50 oma ala tippasjatundjaga ning juhtimisfunktsioonid jagunevad partnerite-omanike vahel järgnevalt: