Avasta oma võimalused

   Töötajad on BDO kõige olulisem vara

  • Me hindame väga oma töötajate tahet panustada ettevõttesse, nende ametioskusi ja entusiasmi, sest need kokku moodustavad koosluse, mis viib edasi nii töötajaid endid, kui kogu ettevõtet. BDO panustab keskkonna ja võimaluste loomisse, mis soodustavad arengut, tagasiside andmist ja mitmekesiste kompetentside täiustumist. Lisaks ametialasele arengule on meie jaoks olulised ka omavahelised suhted. Meie ettevõtte kultuuri hulka kuuluvad selgelt ka ühised ettevõtmised väljaspool tööd.
  • BDO Eestisse on oodatud nii juba kogenud professionaalid kui ka värsked koolilõpetajad, kellel on tahet ja huvi areneda, oma ala kirglikelt professionaalidelt õppida ja oma rada  ise sisse tallata. Võimalusi selleks on nii audiitorteenuste, raamatupidamis- ja palgaarvestusteenuste kui ka ärinõustamise alal.
  • Kasutame värbamisel erinevaid intervjuu formaate, keeleteste ja erialaseid ülesandeid.
  • Meie ettevõtte jaoks on töötajate turuväärtuse kasvatamine oluline. Erinevaid kohustusi kombineerides ja võimalusel järjest keerukamate tööülesannete läbi muutub iga töötaja roll ja vastutusaste aastate jooksul. Ja seda igal tasandil. Arenemisvõimalused on nii assistentidel, kui juhtidel.
  • Lisaks õppimisele läbi praktiliste kogemuste, pakub BDO Eesti palju erialaseid koolitusi ning kõigil töötajatel on võimalus parendada oma inglise keele oskusi iganädalastel (finants)keeletundides.
  • Me saame BDO Eestis hästi aru sellest, et erakordne klienditeenindus saab alguse oma töötajate väärtustamisest ja neile õnnestumisvõimaluste loomisest.

   Suhted on olulised. Võrgustik loeb.

   Maailmas on mitmeid sarnaseid võrgustikke, kuid mitte kõik pole võrdväärsed, kui vaadata asjale läbi ettevõttekultuuri filtri, karjäärivõimaluste mitmekesisuse ja karjääritee. BDO pakub väga häid     võimalusi eneseteostuseks, arenguks ja karjääri tegemiseks finantsarvestuse valdkonnas. Me panustame avatud suhtlemisse, sisekommunikatsiooni, läbipaistvusse ning et meie tegevus oleks eetiline ja mõistetav kõigile meeskonna liikmetele. BDO panustab ka arvestusvaldkonna arengusse näidates head eeskuju, pakkudes praktikavõimalusi noortele, alles alustavatele spetsialistidele ja toetades teenusdisaini arengut Eestis.

   Jah, me oleme erinevad.

  • Partnerite ja juhtidega saab vabalt iga taseme töötaja otse suhelda
  • Me soosime koostööd
  • BDO rõhutab arengupõhist karjääri
  • Suurepärane asukoht Avala ärikvartalis Electra maja üheksandal korrusel.
Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$