.

Personaalne areng

Sissejuhatav koolitus tulijatele | Palju erialaseid koolitusi | Suurepärase õpetajaga inglise keele tunnid erialase keele õppimiseks/ arendamiseks | Sügiskool jt arendavad koolitused kõigi äriliinide inimestele | Valdkonna parim töötajate turuväärtuse kasvatamine läbi sotsiaalmeedia, trükiste, artiklite ja uudiste | Arenguvestlused | Lahkumisvestlused väljujatele