Miks eelistada BDO Eestit tööandjana?

.

Töötajad on BDO kõige olulisem vara.

Me hindame oma töötajate oskusi, pühendumist ja entusiasmi, sest see on mitte ainult ettevõtet, vaid ka töötajat edasiviiv jõud. Just selle pärast panustab BDO toetavasse ja saavutusvõimalusi pakkuvasse töökeskkonda ning mitmekesistesse koolitustesse. Lisaks professionaalsele eneseteostusele peame oluliseks ka häid suhteid kolleegide vahel ja korraldame erinevaid ettevõtmisi töövälise suhtluse soodustamiseks. Tutvu erinevate alamlehtedega, et saada parem ülevaade BDO poolt pakutavatest hüvedest. -> Kandideerimissoov aga saada adm@bdo.ee viidates seejuures valdkonnale, kuhu tahaksid panustada.
KANDIDEERI BDO MEESKONDA
.

Töö koht ja aeg

Peresõbraliku tööandja KULDmärgisega hinnatud tööandja | Väga head karjäärivõimalused | Kaasaaegne töökeskkond hunnitu vanalinna vaatega Avala ärimajas | Topelt monitorid tööl ja kodukontoris | Töölaua ja -tooli kompensatsioon kodukontori sisseseadmisel | Printeri ja/või skanneri võimalus kodukontorisse | Kodukontorist töötamise võimalus ka peale tervisekriisi lõppu | Paindlik tööaeg (kokkuleppel vahetu juhiga) | Tiimikoosolekud kord nädalas/ üle nädala | Info jagamine kogu meeskonnaga - igakuised ettevõtte ülesed infotunnid | Isikliku sõiduauto kompensatsioon töösõitude puhul | Soodushinnaga parkimine Avala parkimismajas | Bolt taksode kasutamise võimalus töösõitude puhul | Kõne paketid vastavalt karjääritasemele ja piiramatu internetikasutus | Tasuta grupisisesed kõned | Lühendatud tööpäevad veelgi lühemad, kui seadusega ette nähtud ja kõigi riigipühade eel
.

Personaalne areng ja terviseedendus

Sissejuhatav koolitus tulijatele | Palju erialaseid koolitusi | Suurepärase õpetajaga inglise keele tunnid erialase keele õppimiseks/ arendamiseks | Sügiskool jt arendavad koolitused kõigi äriliinide inimestele | Valdkonna parim töötajate turuväärtuse kasvatamine läbi sotsiaalmeedia, trükiste, artiklite ja uudiste | Arenguvestlused | Lahkumisvestlused väljujatele | Tervisekindlustus ja/ või sporditoetus | Põhjalik tervisekontroll töötervishoiu arsti poolt | Puuviljapäevad hooajal | Maitsevesi igapäevaselt | Office & Vibe Manageri Life Hackid ja head soovitused siseveebis (sh enesejuhtimine, vaimne tervis jms)
.

Social life

Inimeste tähtpäevade tähistamine | Lilled sünnipäevaks | Vaba päev sünnipäeva puhul | Juubeli puhul lisaks tort BDO poolt | Alates 50. ndast juubelist ka kinkekaart BDO poolt | Lilled praktika lõpetamisel ja sotsiaalmeedia postitus antud tagasisidega | Lilled ülikooli/kutsekooli lõpetamisel | Lilled vandeaudiitori/ raamatupidaja kutseeksami sooritamisel | Meelespidamine ja väike üllatus töötähtpäevadel | Tort tööjuubelite puhul | Kinkekaart alates 10.ndast tööjuubelist | Lilled abiellumise, lapse sünni jmt puhul | Lilled ja tänukõne töösuhte lõppemisel | Ühisüritused kogu ettevõtte töötajatele | Hooaja avaüritus | Jõulupidu (sh lastele)| Sportlikud ühisüritused | Äriliinide meeskonnaüritused | Hooaja lõpetamine | Tähtpäevade tähistamine sh raamatupidajate päev, Vabariigi aastapäev, lihavõtted jne | Happiness Specialisti personaalne tähelepanu
.

Boonused

BDO bränditud tooted ka oma töötajatele | Prillikompensatsioon | Mobiiltelefoni soetamise võimalus ettevõtte järelmaksuga kokkulepitud limiitide piires | Tulemustasu (13s palk) äriliinide Specialist ja Senior Specialist taseme töötajatele | Arvelduste lisatasu äriliinide In Charge, Manager, Senior Manager, Director ja Head of Business Line taseme töötajatele | Boonustasu aastaeesmärki ületanud summast | Vandeaudiitori litsentsi lisatasu | Jõulupreemia | Uue kliendi referral fee | Uue töötaja värbamistasu vastavalt tasemele