This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Töötajate hindamine ja arendamine

 

  • Ametikohal nõutud kvalifikatsiooni omamise jälgimine ning vajalike koolituste leidmine 
  • Töötajate hindamissüsteemi (arenguvestlused, töötajate vastavus ametikohale, töösoorituse hindamine jne) väljatöötamine 
  • Koolituspoliitika väljatöötamine, koolitusplaani ja –eelarve koostamine 
  • Koolituslepingute sõlmimine 
  • Koolituskava koostamine, sobivaima koolituspakkumise leidmine, koolituse tulemuslikkuse analüüs, läbitud koolituste kohta andmekogu pidamine