PERSONALIJUHTIMINE

PERSONALIJUHTIMINE

Inimesed on olulised. Kiire ja praktiline abi on ühe päringu kaugusel.

Inimesed on iga ettevõtte kõige suurem väärtus. Ettevõtte edu aluseks on võtmetähtsusega kuidas me oma inimesi juhime, arendame, tulemusi hindame, motiveerime, eesmärke seame ja hoiame. Õnneks on need oskused õpitavad ja arendatavad.

Me näeme igapäevaselt, et ärimaastik muutub üha keerulisemaks. Kuidas püsida tööjõuturul atraktiivne, milline on tööandja bränd, kuidas leida sobivaid töötajaid, kuidas motiveerida, tasustada (palgapoliitika), kas juhid on võimelised juhtima motiveerival ja tulemuste saavutamist tagaval viisil, kas nad oskavad anda tagasisidet, pidada koosolekuid ja luua usaldusliku töökultuuri. Töösuhteid reguleeriv seadusandlus muutub pidevalt keerukamaks.

Me teame, et enamik töötajaid ei lahku tööandja juurest palga pärast vaid seal taga on sageli suhted otsese juhiga.

Kuidas on üles ehitatud personali dokumentide administreerimine, kuidas toimub palgaarvestu.? Millist väärtuspakkumist töötajad ootavad, kuidas tunnustatakse töötajaid, et see oleks aus, läbipaistev ja õiglane?

Töösuhete õiguslik pool muutub keerukamaks ning et olla kaasas seadusemuudatustega, osata üles ehitada töösuhted ja dokumentatsioon viisil, mis kaitseb tööandja äririske ning on arusaadav töötajale.

Kõike kompetentse püsivalt ettevõttes hoida ei ole alati mõistlik. Selleks on võimalik ajutiselt teenusena sisse osta kas komplekse teenusena või ainult erinevate osadena.


BDO Eesti pakub teenust nii eesti kui ka inglise keeles.