This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Kohalik omavalitsus

    Kohalike olude tundmine koos globaalsete kogemuste ja teadmistega

Kasutage eeliseid, mida pakub sõltumatu nõustamine

Kohalike kogukondade jaoks vajalike majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tulemuste saavutamine on suur töö. Omavalitsuste järjest laienevad ülesanded sisaldavad nii kohustuslikke ja traditsioonilisi teenuseid, nagu jäätmete kogumine, huvitegevus ja linnaplaneerimine, kui ka uusi ja vähem traditsioonilisi teenuseid, nagu eakate hooldus.

Omavalitsustelt oodatakse, et nad tegutseksid kõigis valdkondades kulutõhusalt, kasutaksid edukalt laenukapitali ja teeniksid ka tulu. Soovitakse, et nad suudaksid innovatsiooni ja muutustega kaasas käia, ilma et rikuksid õigusnorme või unustaksid riske maandada. See kõik nõuab omavalitsustelt nii haldussuutlikkuse jaoks vajalike oskuste ja teadmiste kui ka süsteemide, protsesside ja tehnoloogia arendamist.

BDO meeskond mõistab omavalitsuste ees seisvaid ülesandeid ja nende tegevuskeskkonda. Aitame omavalitsustel mõista, mis seisus nad on ja anname nõu, kuidas edasi areneda ja kasvada. Meie kohalikele omavalitsusele pakutavad nõustamisteenused on järgmised:

  • sõltumatu hindamine;
  • finantsjuhtimine;
  • teenuste osutamise nõustamine;
  • võimekuse arendamine;
  • süsteemide, protsesside ja tehnoloogia valimine ja arendamine.

Tunnustatud globaalse võrgustiku tugi võimaldab meil ühendada parimad kohalikud ja globaalsed teadmised ning pakkuda asjatundlikku nõu, mida kohalikud omavalitsused vajavad.