Avalik sektor

Avalik sektor

Avaliku sektori juhid on järjest suurema surve all, sest peavad saavutama vähemaga rohkem. See on kaasa toonud uued regulatsioonid ja töökorraldused. Riigile kuuluvad äriühingud ja -üksused ning nende omandi- ja juhtimisküsimused on suure avaliku tähelepanu all.

BDO pakub avalikule sektorile uudset lähenemist. Meie arvamused on sõltumatud ning meie lahendused on praktilised ja uuendusmeelsed. Need arvestavad nii avaliku sektori kui ka teie individuaalseid vajadusi.

BDO mõistab, et valitsuse ja avaliku sektori organisatsioonid tegutsevad keskkonnas, kus poliitilised, õiguslikud ja eelarvealased tegurid võivad muuta kulutõhusate teenuste pakkumise keeruliseks ja seetõttu on neil spetsiifilised vajadused. Peamised probleemid on muuhulgas:

  • suurenev nõudlus asutuste pakutavate teenuste järele;
  • demograafilised ja geograafilised nihked kliendibaasides ja vananev tööjõud;
  • juhtimiskompetentsi kadu ja muud organisatsioonilise ümberkujundamise mõjud;
  • eelarveprotsessi hindamine.

Kasutame oma pikaajalisi ja mitmekülgseid kogemusi, et pakkuda strateegilisi ja uuenduslikke lahendusi. Koostöös BDO rahvusvahelise võrgustikuga aitame eri tasandi juhtidel arendada vajadustele vastavaid strateegiaid ja rakendada praktilisi lahendusi, mis võimaldavad olemasolevate vahendite abil parimaid tulemusi saavutada.

Margit

Margit Viks

Audit & Assurance Services Director, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
personBDO.LiveSite.ViewBio
Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
personBDO.LiveSite.ViewBio
Sven

Sven Siling

Partner, Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
personBDO.LiveSite.ViewBio