Puhkusetasu maksmise ja arvutamise muudatus

Kuni 31. juulini kehtinud töölepingu seadus nägi ette, et puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti. Küsimusi on tekitanud, kas puhkusetasu tuleb maksta eelviimasel kalendaarsel või eelviimasel reaalsel tööpäeval enne puhkuse algust. Väljamaksu päeva kindlaks tegemine on oluline nii puhkusetasu arvutamise kui ka puhkusetasu maksmise kontekstis.

Alates 1. augustist jõustunud seadusemuudatusega täpsustatakse, et puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel tuleb aluseks võtta töötaja eelviimane kalendaarne tööpäev enne puhkuse algust. Kalendaarse tööpäeva all mõistetakse päeva ajavahemikus esmaspäevast reedeni. Selline arvestusmeetod tagab võrdse kohtlemise nii päevaviisilise kui ka summeeritud tööajaga töötajatele, kuna summeeritud tööajaga töötaja viimane reaalne tööpäev võib ulatuda mitme nädala tagusesse aega. See tähendaks, et töötaja saaks juba mitu nädalat varem oma puhkusetasu kätte.

Näiteks: osalise koormuse ja summeeritud tööajaga töötaja puhkus algas 04.07.2022. Tema eelviimane graafikujärgne tööpäev oli 26.06.2022 (s.o pühapäev) ja viimane tööpäev 30.06.2022 (vahepeal oli töötajal 27.06.-29.06 vaba). Kui võtta aluseks töötaja eelviimane reaalne tööpäev 26.06.2022, oleks pidanud tööandja vana seaduse järgi töötajale puhkusetasu välja maksma juba 22.06.2022, kuna vahele jääb veel kaks riigipüha, ehk pea 2 nädalat enne puhkuse algust.

Uue seadusemuudatuse järgi tuleb tööandjal töötajale puhkusetasu välja maksta eelviimasel kalendaarsel tööpäeval, mis antud näite puhul on 30.06.2022 – kaks tööpäeva enne puhkuse algust ning seejuures ei ole oluline, kas töötaja nendel päevadel reaalselt töötas või mitte. Kehtiva seaduse järgi kasutatakse väljamaksmise aluseks arvestusperioodi esmaspäevast reedeni, mitte töötaja reaalset summeeritud tööaja graafikut.

Sama olukord tekiks ka näiteks juhul, kui töötaja on pikalt töölt eemal viibinud (näiteks töövõimetuslehel, vanemapuhkusel, ajateenistuses) ja soovib koheselt peale tööle naasmist puhkust kasutada. Selliste olukordade vältimiseks on mõistlik võtta puhkusetasu arvutamise ja maksmise aluseks töötaja eelviimane kalendaarne tööpäev enne puhkuse algust.