Aastaaruanded

BDO Eesti juhatuse esimees ja juhtivpartner Sulev Luiga kommenteeris möödunud majandusaastat sõnadega: „BDO Eesti AS-i auditeeritud konsolideeritud müügitulud kasvasid 1,9 mln euroni 30.09.2016 lõppenud majandusaastal ehk võrrelduna eelmise majandusaastaga 17%. Kõik meie äriliinid näitasid tublit kasvu. BDO Eesti areng on olnud märkimisväärne ning juhatuse esimehena on mul põhjust tänada kõiki kolleege, kes on aastast aastasse kirglikult panustanud selle ettevõtte kasvu ja arengusse“.

Seekordne aruanne on juba teine omalaadne - 2015. aastal tegi BDO Eesti olulise sammu oma finantsaruandluses ning läks esimese audiitor- ja ärinõustamisettevõttena Eestis üle IFRS standarditele vastavale aruandlusele. Selline samm näidab head eeskuju sektoris, mis tegeleb küll juba 25 aastat teiste ettevõtete ja organisatsioonide aruannetele kriitiliste hinnangute andmisega, kuid kus oma aruanded koostatakse pigem Eesti finantsaruandluse standardi miinimumnõuete järgi. Eristuvalt tavapärasest kajastame me näiteks oma aastaruandes viimase kolme majandusaasta tulemusi. Oma täismahulist IFRS aruannet koostades pidasime silmas tulemust, mille eelkõige Skandinaavia turgudele suunatud sõnumiks on, et tipptasemel nõustamist-kontrollimist peab toetama ka vaieldamatult professionaalne teostamisoskus. Oma ala kirglike professionaalidena soovime sedakaudu juhtida tähelepanu lahendustele ja võimalustele, mis tõstaks Eesti tippettevõtete ja ettevõtluskeskkonna usaldusväärse maine peamistel sihtturgudel uuele tasemele. IFRS on finantsarvestuse rahvusvaheline suhtluskeel.

BDO Eesti AS 30. septembril 2016 lõppenud majandusaasta konsolideeritud IFRS aastaaruandega leiab SIIT. Selleks, et hoomata hea finantsaruandluse keele edasiarenguid, tutvu ka meie eelmise majandusaasta IFRS aruandega.

See on meie lisapanus finantsaruandluse arengusse - asjatundjatena otsime ja loome õnnestumiseks võimalusi.