Finants due diligence

Finants due diligence

Meie spetsialistid suudavad oskuslikult tuvastada, mõista ja kommunikeerida kliendile analüüsitava ettevõtte väärtustloovad tegurid, riskid ja võimalused. Iga ülesande lahendamiseks sobiliku vajaduspõhise lähenemise leidmisel keskendume strateegilistele eesmärkidele, läbirääkimisvõimalustele ja tegutsemise efektiivsusele.

Me kohaldame due diligence’i ja teisi teenuseid vastavalt kliendi vajadustele. Keskendume nendele äri-, finants- ja tehinguaspektidega seotud tehnilistele küsimustele, mis on konkreetse tehingu juures olulised.

Me oleme otsekohesed. Me ei varja oma järeldusi raskestimõistetava sõnastusega, vastupidi - me selgitame lahti nende praktilisi rakendusi ja olulisust käimasoleva tehingu eduks. Meie arvates on see just see, mida due diligence tähendab.

Me arvestame iga tehingu puhul ka ettevõtte tegevuskeskkonna üldisemaid aspekte, keskendudes eelkõige ettevõtte ärimudeli iseärasustele. Meil on kogemus ning teadmine, mida tähendab üks tehing suurele korporatsiooni, väikeettevõtte, erakapitalil põhineva ettevõtte või ka kolmandate osapoolte jaoks, samuti ka kõigile tehingu seotud osapooltele: personalile, juhatusele, aktsionäridele, klientidele ja partneritele.

Me aitame oma klientidel ära tunda nii olulisi võimalusi kui ka kitsaskohti, säilitades seejuures objektiivsuse ja arvestades ka ettevõtte tulevikuperspektiive. Me kindlustame, et tehingu sisu oleks alati selge. Me toetame oma klienti kogu protsessi vältel esimestest sammudest kuni lõpuni.

Meie teostatav due-diligence ulatub kaugemale kui Eesti finantsaruandluse standard ja hõlmab ärimudeliga seotud riskide detailset hindamist. Meie lähenemise komponendid:

  • üksikasjalike tööplaanide väljatöötamine, mille tulemus väljendub võimalike kasumistsenaariumite ning tulevaste rahavooplaanide väljatöötamises;
  • käibekapitali detailne hindamine ja analüüs;
  • müügitulude ja -marginaali analüüs ning väärtust loovate (value-drivers) varade tuvastamine ning mõju müügituludele;
  • kasumlikkuse üksikasjalik analüüs ärivaldkonna, kliendi, toote või teenuse põhiselt, mis on sagedasti kliendi äri väärtusloome võime tuvastamisel ja presenteerimisel võtmetähtsusega;
  • bilansi struktuuri ning muutuste analüüs. Üksikasjalik varade ja kohustuste (sealhulgas bilansiväliste) analüüs on tehinguhinna arvutamise üks olulisematest alustest.