Kapitali kaasamine

Kapitali kaasamine

Meie spetsialistid töötavad tihedalt koostöös klientidega erinevate tehingute struktureerimisel ja ellu viimisel, kaasa arvatud omandamised ja ühinemised (M&A), eraldumised ja jagunemised, võimendusväljaostud (LBO-s), ühisettevõtted, spin-off-id ja muud ümberstruktureerimised.

Me nõustame ettevõtteid finantskapitali kaasamisel.

Kapitali leidmine finantskriisi järgsetes oludes ei ole tingimata keerulisem, kuid kogemusteta ettevõtte põhitegevus võib olla häiritud läbi suurenenud kulude ning vajaliku tähelepanu, mis tuleb suunata finantsasutuste poolsest ettevaatlikkusest tingitud potentsiaalse laenusaaja due diligence-ile läbiviimisele ja konservatiivsest lähenemisest tingitud piiratud finantseerimisvõimaluste riskile. Me aitame teil ennast parimal võimalikul viisil esitleda ja laenuandjais kindlustunnet luua.

Me nõustame erinevates sektorites tegutsevaid ettevõtteid laenukapitali kaasamisel.

Meie kapitalikonsultatsiooni alased tegevused on muuhulgas:

  • kapitali kaasamise projektijuhtimine;
  • juhendamine finantskapitali kaasamise protsessi erinevates etappides;
  • finantsallikate ja -võimaluste ülevaatus;
  • finantsmodelleerimine;
  • kliendi finantseesmärkide alane strateegiline nõustamine;
  • optimaalse kapitalistruktuuri hindamine;
  • saadaolevate finantsallikate ülevaatus;
  • läbirääkimine kolmandate osapooltega.