Ärirahandus

Ärirahandus

Ligi 2000 BDO finantseksperti töötavad ülemaailmselt koostöös klientidega, toetades neid keerukates tehingutes (nt ostu-müügitehingute, kapitali hankimise, börsil noteerimise ja varade müügi nõustamine), et maksimeerida ettevõtete väärtust. BDO klient on üldjuhul kas piirideülese tegevuse, selle ambitsioonidega ettevõte või börsil noteerimata turu keskmise suurusega individuaalse nišiga ettevõte. Meie kohalikud ja rahvusvahelised meeskonnad pakuvad klientidele täisteenust kõikvõimalikes raamatupidamislikes, maksundusalastes või strateegilistes küsimustes, mis eelnimetatud tehingute käigus esile võivad kerkida.

 

Otsuste langetamine

Äriühingute tulevik on olulises sõltuvuses täna langetatud investeerimisotsustest. Muutuv tehnoloogia ja konkurentide kasvav surve nõuab professionaalset ja süstemaatilist lähenemist. Samuti kehtib see ka investeerimislaenude kaalumisel: finantseerimisallika valikul on sagedasti pikaajaline mõju ka ettevõtte kulude struktuurile ja tuleviku kasvupotentsiaalile.

 

Optimaalne finantseerimine

BDO spetsialistid aitavad teil leida kõige sobivamad finantseerimisallikad. Olgu finantseerimisallikate kaasamise põhjuseks kasvu visioon, ostusoov, kapitalikulude muutus või praeguse finantspositsiooni optimeerimine - BDO kogenud meeskond omab vajalikke teadmisi ja kogemusi, et olla teile valiku langetamisel abiks.

Meile on omane läbipaistev suhtlus potentsiaalsete investoritega parimate finantseerimislahenduste saavutamiseks. Pideva ja läbipaistva koostöö tulemusel BDO ja ettevõtte juhtkonna vahel jõutakse parima võimaliku finantseerimislahenduseni. Meie lahendused hõlmavad endas finantsprognoose ja rahavoogudele vastavat finantseerimisstruktuuri.

Tänu nõustamisalasele kogemusele teame, millised näitajad on krediidiasutuste ja investorite huvi äratamiseks olulised. Meie professionaalne lähenemine ei taga ainult kolmandate osapoolte arusaama ettevõtte finantsseisundist, vaid maandab ka finantsriski potentsiaalsete tulevaste omanikele. Finantseerimisprotsessi analüüs BDO meeskonna toel on lihtne ja kiire win-win protsess selle kõigi osapoolte jaoks.