• Tarbekaubad ja teenused

Aitame konsolideeruvas tööstusharus oma kohta leida

Tarbekaupade ja teenuste pakkujad on juba aastaid pidanud tööstusharu kiirete muutustega toime tulema. Rahvusvaheline laienemine, ühinemised ja ülevõtmised, e-kaubandus, küberjulgeoleku teemad ja tarneahela muutused sunnivad ettevõtteid tegevust ja ärimudeleid ümber kujundama. 

BDO mõistab tarbekaupade sektorit mõjutavaid tegureid. Osutame auditi, maksu- ja nõustamisteenuseid paljudele jaemüügi- ning toiduainetööstusettevõtetele.

Avaldame mitmesuguseid juhtidele suunatud materjale, sealhulgas BDO uuringute tulemusi ja päevakohaseid aruandeid, mis aitavad informeeritud äriotsuseid langetada. Viime läbi regulaarseid küsitlusi, mis annavad ülevaate tarbijate kindlustunnet ja kulutusi mõjutavatest teguritest. BDO ülemaailmse võrgustiku abil aitame kliente, kes soovivad välismaale laienemiseks vajalikku tuge ja oskusteavet.