This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Uus teenus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele - pearaamatupidaja teenus Küsi pakkumist
Artikkel:

Uus teenus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele - pearaamatupidaja teenus

21 jaanuar 2020

Gerli Otto , Accounting and Reporting Services Senior Specialist |
Karoliina Treter , Partner, Head of Accounting and Reporting Services, Business Services & Outsourcing Director |

Eestis on suurem osa tegutsevatest ettevõtetest mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtted. Kõigil ettevõtjatel lasub kohustus raamatupidamist korraldada. Kuidas seda teha on jäetud ettevõtte enda otsustada. Mõnel on palgatud tubli raamatupidaja, teised on otsustanud teenusepakkuja kasuks.

Raamatupidaja, kes kõike haldab ja korraldab, on igale ettevõttele kahtlemata suur väärtus ja sageli on tema koormus päris suur. Tuleb korraldada igapäevane raamatupidamine ning aeg-ajalt lahendada ka sisult keerulisemaid ülesandeid. Tihti on mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete raamatupidaja ühes isikus sekretär, jurist, personalijuht ning maksunõustaja. Väga keeruline on kõigis valdkondades aset leidvate muudatustega kursis olla.

Üksi töötades jääb vajaka võimalusest oma valdkonna spetsialistidega konsulteerida või keerulisemate olukordade lahenduste üle diskuteerida. Eestis korraldatakse küll väga palju erinevaid koolitusi, konverentse ning muid õppepäevi, kuid vahetu suhtlus on midagi muud. Tihti on suure töökoormuse pärast raske ka leida aega nendel koolitustel osalemiseks.

Eksisteerib veel üks murekoht -  raamatupidaja puhkusele minek. Kahjuks sageli on nii, et ettevõtetes puudub vajalik asendusfunktsioon. Pearaamatupidajad pelgavad puhkusele minna, teades kuhjunud töö hulka, mis tagasi tulles ees ootab. Töö kogunemise kõrval on ka muud tegurid, mis seavad puhkuse võtmisele piirangud. Tuleb vaadata kalendrisse, ega sel ajal ei ole olulist tähtpäeva – maksud või palgapäev jms. See taas jätab ainult piiratud aja puhkusele minekuks. Puhkusele minek, kui ka sealt tulek tekitab lisastressi nii raamatupidajale endale kui ka juhile.

Eelneva põhjal on lahendus raamatupidajat abistada teenus osaliselt sisse osta. Vastavalt ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele võivad sellised teenused varieeruda raamatupidamistoest/konsultatsioonist ning keerukamate operatsioonide tegemisest kuni igapäevase asenduseni välja. Siinkohal me ei räägi raamatupidaja väljavahetamisest teenusepakkuja vastu vaid toest ettevõtte olemasolevale töötajale.

Arvatakse, et selline teenus on väga kallis, kuid see ei pea nii olema. Kuluefektiivsuse huvides on mõistlik ülesanded vastavalt nende iseloomule ettevõtte ning teenusepakkuja vahel ära jagada jättes harvaesinevate tehingute kajastamise ja kontrollfunktsiooni teenusepakkujale ning igapäevase töö (arvete/maksete sisestamise, laoarvestuse jne) ettevõttesse endasse.  Nii on ettevõtte raamatupidajal olemas tugi, kellega saab vabalt arutada erinevate tehingute üksikasju ning küsida arvamust läbi kõrvalseisja neutraalse pilgu. Lisaks on ettevõtte pearaamatupidajal suurem võimalus valida, millal puhkust võtta. Kasutades büroo teenuseid täidab teenusepakkuja pearaamatupidaja ülesandeid tema puhkuse ajal. Töötaja tuleb puhkuselt puhanuna ning ei pea muretsema eesootava tööpäeva ega postkasti kogunenud tööde laviini pärast.

Teenusepakkuja, kes on kursis ettevõtte spetsiifikaga ja seal aset leidvate protsessidega, saab hinnata ka arvestusvaldkonda puudutavaid võimalikke ohukohti. Selline lisavaade on abiks igaühele, kes on samas keskkonnas pikemalt toimetanud. Lisaks saab ettevõte püsiva partneri muudes küsimustes nagu personali-, maksu – ja/või keerulisemad finantskonsultatsioonid, siirdehindade dokumentatsiooni koostamine või kaetava väärtuse testide tegemine.  

Puhkusegraafikute koostamine on peagi ukse ees, mõtle oma ettevõtte protsessidele - võibolla tasuks sel aastal asju veidi teisiti teha. Heade töötajate väärtustamine ja neile õnnestumiseks soodsa keskkonna kujundamine muutub aina olulisemaks.

Võta meiega ühendust ja arutame koos läbi, kuidas meie ressursid teie kasuks tööle panna.