This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • BDO Horizons 2018 esimene väljaanne
Publikatsioon:

BDO Horizons 2018 esimene väljaanne

21 veebruar 2018

Original content provided by BDO

Igas kvartalis analüüsib BDO rahvusvaheline ärinõustajate tiim M&A tehingute aktiivsust üle maailma, tuues välja ka võimalikud prognoosid tulevikuks.

2018. aasta esimene väljaanne pakub ülevaadet järgnevatest teemadest:

  • Rahvusvaheliselt paistab M&A turg paljulubav, seda tänu stabiliseeruvale poliitilisele olukorrale, rahvuvahelisele majaduskasvule, kindlale varade turuseisule ning ajalooliselt madalatele intressimääradele.
  • Seekordses Horizonis pööratakse lisatähelepanu Ameerikale, kus rahvusvaheline majanduskasv annab hoogu piirideülestele investeeringutele.
  • Tänu Ameerika Ühendriikides vastu võetud maksureformile, kindlale ning järjepidevale majanduskasvule ning ettevõttesõbralikule majanduspoliitikale nähakse Põhja-Ameerika keskmise suurusega ettevõtete M&A tegevust liikumas aastal 2018 pigem positiivses suunas.
  • Finantsteenuste sektori M&A tegevus paistab jätkavat 2017. aasta positiivses tuules, mida toetab ka Hiina järjekordne edukas aasta.
  • Rahvusvahelist kinnisvarasektori kasvu kannustab Hiina äärmiselt aktiivne kinnisvaraturg.
  • Iirimaal on toiduaine- ning joogitööstus üks kõige olulisemaid traditsioonilisi sektoreid. Vaatamata Brexitist tulenevale ebakindlusele on antud valdkonna M&A tegevus positiivselt aktiivne.