Uuring:

THE BDO 600 - 2018 STUDY OF CEO AND CFO COMPENSATION PRACTICES

10 jaanuar 2019

Mille poolest erinevad börsil noteeritud ettevõtete kompensatsioonipraktikad sõltuvalt ettevõtte suurusest ning tööstusharust? BDO USA on koostanud põneva uuringu, mis keskendub just keskklassi ettevõtetele, võimaldades aasta-aastalt võrrelda nii tegev- kui ka finantsjuhi palka. 

Uuringu 12. aastal keskendub BDO 600 meeskond 600 keskklassi tegev- ning finantsjuhi kompensatsioonipraktikate uurimisele ning jälgib juhtide hüvitiste arengusuundi kaheksas erinevas tööstussektoris: energia, finantsteenused - pangandus, finantsteenused - pangandusvälised teenused, tervishoid, tootmine, kinnisvara, jaemüük ning tehnoloogia.