This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 165
1  2 3 4 5 ...
29 jaanuar 2020

Eelnevas artiklis (27.11.2019) rääkisime dokumentatsiooni (nõudmisel) esitamise kohustuslastest, dokumentatsiooni komponentidest ja koostamise nõuetest. Seekordne artikkel annab ülevaate traditsioonilistest siirdehinna turuväärtuse määramise meetoditest.Kontrollitud tehingute määratlemiseks on...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/siirdehinna-turuvaartuse-maaramise-meetodid
21 jaanuar 2020

Eestis on suurem osa tegutsevatest ettevõtetest mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtted. Kõigil ettevõtjatel lasub kohustus raamatupidamist korraldada. Kuidas seda teha on jäetud ettevõtte enda otsustada. Mõnel on palgatud tubli raamatupidaja, teised on otsustanud teenusepakkuja kasuks...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/uus-teenus-vaike-ja-keskmise-suurusega-ettevotetele-pearaamatupidaja-teenus
27 november 2019

Eelnevas artiklis rääkisime siirdehinnastamist käsitlevate regulatsioonide eesmärgist ja dokumentatsiooni koostamise eesmärgist. Seekordne artikkel annab ülevaate siirdehinna dokumentatsiooni (nõudmisel) esitamise kohuslastest, dokumentatsiooni komponentidest ja koostamise nõuetest.

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/siirdehinna-dokumentatsioon-–-millised-on-koostamise-nouded
21 november 2019

Raamatupidamises kajastuv kauba- ja tootmisvarude muutus leiab aset:üldjuhul äritegevuse tulemusena, kuiderijuhul ka investeerimistegevuse osana võierijuhul ka finantseerimistegevuse osana. Kauba- ja tootmisvarude ostud ja müügid kui põhitegevuse osa Kauba- ja tootmisvarude arvestus toimub „läbi...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/rahavooaruanne-–-naited-varude-muutuste-mojudest-aritegevuse-netorahavoo-tuletamisel
31 oktoober 2019

Arvetel esitatava info jälgimine ja tundmine on oluline osa raamatupidaja tööst. Käesoleva artikli eesmärk on anda lühiülevaade seadustest, mis reguleerivad arvete kohustuslikke rekvisiite ning nõudmisi teabe kohta, mis peab kindlasti arvel olema.  Raamatupidamise seadus (lühend - RPS)§ 7Arve on...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/arve-kohustuslikud-rekvisiidid
30 oktoober 2019

Kaudsel meetodil rahavooaruande koostamisel sõltuvad äritegevuse netorahavoo leidmiseks tehtavad korrigeeringud tehingute-tegevuste kajastamisviisi(de)st finantsarvestuses ja -aruandluses. Seejuures ühtviisi kajastatud tehingud-tegevused mõjutavad finantsarvestust ja -aruandlust sarnaselt ning...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/rahavooaruanne-–-noudesummad-aritegevusest,-naiteid-aritegevuse-rahavoogude-esitamisest-otsesel-ja-k
15 oktoober 2019

Koos seotud isikute vaheliste tehingute mahu suurenemisega on rahvusvahelise maksunduse valdkonnas üha enam tähelepanu hakatud pöörama siirdehindade reguleerimisele. Tuleb nentida tõsiasja, et siirdehinnad tekitavad peavalu nii maksumaksjale kui ka maksuhaldurile, kuna tegemist on üsna keerulise...

/et-ee/artiklikogu/maksu-ja-oigusteenused/seotud-isikute-vaheliste-tehingute-hinnad-ehk-siirdehinnad-–-kuidas-ning-miks-reguleeritud
10 oktoober 2019

Kaudse meetodi kasutamisel esitatakse äritegevuse rahavood netona, tuletades äritegevuse netorahavood tekkepõhisest tulemusest (nt ärikasumist või puhaskasumist).JOONIS 1. Rahavooaruanne kaudsel meetodil versus rahavooaruanne otsesel meetodil.Äritegevuste (neto)rahavoo tuletamine tekkepõhisest...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/rahavooaruanne-aritegevuse-esitamine-kaudsel-meetodil-rahavooaruandes
07 oktoober 2019

Rahavooaruande koostamisel on lubatud kasutada kaht alternatiivset skeemi – rahavooaruanne otsesel või rahavooaruanne kaudsel meetodil. Skeemid erinevad esmase üldistusastme juures teineteisest vaid põhitegevuse (äritegevuse) laekumiste ning väljamaksete rühmitamispõhimõtetelt. Otsese meetodi...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-aritegevuse-esitamine-otsesel-meetodil-rahavooaruandes
Näita 1 - 10 of 165
1 2 3 4 5 ...