This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 201
1  2 3 4 5 ...
16 detsember 2020

Kuna konsolideerivate üksuste (emaettevõtete) puhul on finantsnäitajate interpreteerimisel võimalik valida konsolideeritud finantsnäitajate (ja muu informatsiooni) ning konsolideerimata finantsnäitajate (ja muu informatsiooni) vahel, siis seda asjaolu peaksid arvestama ka selliste ettevõtetega...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-ja-konsolideerimata-finantsaruannetest-iii
09 detsember 2020

Eesti aruandlustava on üles ehitatud põhimõttel, kus konsolideeritud finantsaruanded on küll konsolideeriva üksuse ametlikeks finantsaruanneteks, kuid konsolideeriv üksus peab seejuures esitama konsolideerimata finantsaruanded konsolideeritud finantsaruannete lisa(de)na. Ametlike...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-ja-konsolideerimata-finantsaruannetest-ii
07 detsember 2020

Konsolideerimisgrupile kui tervikule majandusüksuse printsiibi rakendamise lõpptulemusena esitatakse konsolideerimisgrupi aruandeperioodi alguse ja lõpu finantsseisundid ning aruandeperioodi finantstulemus ja rahavood kogu ühise valitseva mõjuvõimu (inglise keelest laenatuna kontrolli) all...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-ja-konsolideerimata-finantsaruannetest-i
02 detsember 2020

Ilmunud on uus BDO 2020. aasta illustratiivne IFRS finantsaruanne bõrsiettevõtetele.BDO näidisaruanne on teie hea abimees oma aruande koostamisel rahvusvaheliste finantsaruandluse standartite järgi, kirjeldades erinevate kajastamiste näidisolukorrad koos viitega standardile. Kasutage seda...

/et-ee/artiklikogu/audit-ja-ulevaatus/2020-aasta illustratiivne-ifrs-finantsaruanne-borsiettevotetele
23 november 2020

Konsolideeritud finantsaruandlust käsitlevate arvestus- ja aruandluspõhimõtete eesmärgiks on konsolideerimisgrupist tervikpildi loomine ning tuleb mõista, et ka lubatud erandite kasutamisel konsolideerimisgrupist tegelikult tervikpilti ei looda.  Konsolideeritud aruande koostamata jätmisel info...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/lisainformatsioon-lubatud-erandite-kasutamisel
18 november 2020

Konsolideeritud finantsaruandlust käsitlevate arvestus- ja aruandluspõhimõtete eesmärgiks on konsolideerimisgrupist tervikpildi loomine ning tuleb mõista, et ka lubatud erandite kasutamisel konsolideerimisgrupist tegelikult tervikpilti ei looda. Seetõttu ei lubata teatavaid erandeid kasutada...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/erandid-piirangutest-valitseva-mojujou-kasutamisel
11 november 2020

Kui varasemalt käsitletud Eesti raamatupidamise seaduse § 29 sätestatud kolm esimest vabastust konsolideeritud aruannete koostamise kohustusest on seotud eelkõige konsolideerimisgrupi üksuste tegevuste (ebaoluliste) mahtudega ning neljas erand ei sõltu konsolideerimisgrupi tegevusmahtudest, vaid...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/lubatud-eranditest-konsolideerimisel-(5-osa)
10 november 2020

Kuidas majandusüksus raha teenib ja kasutab, sellest võidakse olla huvitatud mitmetel põhjustel. Rahajääk,  laekumised ning väljamaksed määravad majandusüksuse maksevõime olevikus ja tulevikus. Majandusüksus  vajab raha tegutsemiskulutuste katmiseks, investeerimiseks ning oma- või...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruandest
04 november 2020

Neljas erand, aga ei sõltu konsolideerimisgrupi tegevusmahtudest, vaid konsolideerimisgrupi struktuurist ning konsolideeriva üksuse asukohariigist:Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud tütarettevõtja, mille:kõik aktsiad või osad kuuluvad ühte...

/et-ee/artiklikogu/raamatupidamisteenused/lubatud-eranditest-konsolideerimisel-(4-osa)
Näita 1 - 10 of 201
1 2 3 4 5 ...