• Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 133
1  2 3 4 5 ...
18 veebruar 2019

Rahavoo aruanne on raamatupidamise aastaaruande osana üks põhiaruannetest. Sarnaselt kasumiaruandega on tegemist perioodi, mitte seisundi aruandega (milleks on nt bilanss). Rahavoo aruannet tuleb koostada kõigil raamatupidamiskohustuslastel, kellele ei ole antud mittekoostamiseks eriõigusi...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavoo-aruanne-eesmargid-ja-esitusviis
13 veebruar 2019

Igas kvartalis analüüsib BDO rahvusvaheline ärinõustajate tiim M&A tehingute aktiivsust üle maailma, tuues välja ka võimalikud prognoosid tulevikuks.2019. aasta esimeses väljaandes keskendutakse järgnevatele teemadele:M&A tehingute hind püsib kõrgena, seevastu maht on vähenenudLisatähelepanu all...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-horizons-2019-esimene-valjaanne
12 veebruar 2019

Alates 01.01.2019 on Soomes kasutusel riiklik elektrooniline register Tulorekisteri. Registri eesmärk on palga, erisoodustuste, hüvitiste ja muude tasudega seotud info kogumine ja vahendamine erinevatele Soome ametiasutustele, kellel on seadusest tulenev õigus seda infot kasutada. Esimeses etapis...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/palga-ja-muude-tasude-deklareerimine-soomes-alates-01-01-2019-tulorekisteri
05 veebruar 2019

Lähenemas on puhkuste ajakava kinnitamise kuupäev, mis annab märku, et suvi ning puhkuste kasutamise hooaeg pole enam kaugel. Kindlasti tekitab see küsimusi, kuidas puhkusetasu siis ikkagi täpsemalt arvutatakse. Järgnevalt annangi lühikese ülevaate erinevate puhkusetasu arvestamise meetodite...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/pohipuhkuse-arvestamise-meetodid
31 jaanuar 2019

2018. aasta alguses jõustus ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus. Sisuliselt anti füüsilisele isikule võimalus tegeleda väiksemas mahus ettevõtlusega ilma ettevõtjaks registreerimata, kohustuseta korraldada raamatupidamist ning esitada maksudeklaratsioone, nagu seda tavapäraselt...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/maksunoustaja-selgitab-ettevotluskonto-ohud-ja-voimalused
29 jaanuar 2019

Alanud on uus kalendriaasta, mis tähendab, et hiljemalt I kvartali lõpuks peavad tööandjad kinnitama puhkuste ajakava ning tegema selle teatavaks oma töötajatele. Puhkuste ajakava koostatakse iga uue kalendriaasta kohta arvestades töötajate mõistlike soovidega ning kokkuleppel tööandjaga lähtudes...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/pohipuhkuse-tekkimise,-kasutamise-ja-aegumise-pohimotted
24 jaanuar 2019

Raamatupidamise Toimkond on avaldanud toimkonna tõlgenduse (RTT 1) plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide (sh krüptovääring) kajastamise kohta. Eesmärk ja koostamise alused Raamatupidamise Toimkonna ülesandeks on muu hulgas suunata finantsarvestuse ja -aruandlusalast tegevust ning anda...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/plokiahela-tehnoloogial-pohinevate-instrumentide-kajastamine
17 jaanuar 2019

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldub tulumaksuseaduse (TuMS) § 4 lg 5 ja § 50¹ alusel regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. Seega saab residendist äriühing dividendide tulumaksuga maksustamisel kohaldada madalamat maksumäära 14/86 ja...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/muudatused-dividendide-maksustamisel
16 jaanuar 2019

Raamatupidamise Toimkond muutis mitmeid Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Juhendite muutmine tuleneb kasutajatelt saadud tagasisidest ja on enamjaolt vormiline ning täpsustava iseloomuga. Mõni sisuline muudatus, mis mõjutas väikest gruppi ettevõtjaid leidis aset ka sel aastal ja oli tingitud...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/muudetud-raamatupidamise-toimkonna-juhendid-rtj-1,-2,-5,-6,-7,-9,-11,-15-ja-16
Näita 1 - 10 of 133
1 2 3 4 5 ...