This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 180
1  2 3 4 5 ...
12 juuni 2020

Küsimus: ainuosanikuga raamatupidamise teenuse osutaja, kes üksi teenust osutas, suri. Surnud teenuseosutaja valduses on ettevõtte raamatupidamises vajalikud dokumendid. Kuidas on võimalik ettevõtjal oma raamatupidamise dokumendid kätte saada?Vastavad BDO Eesti maksu- ja õigusnõustamise meeskonna...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/raamatupidamise-dokumentide-valjaandmis-ja-tagastamiskohustusest
28 aprill 2020

Ema- ja tütarettevõtte finantsaruannetest konsolideeritud aruandeid koostades kehtib reegel, et tütarettevõtte tegevused-tehingud konsolideeritakse emaettevõtja tegevuste-tehingutega kuni tütarettevõtte võõrandamiseni  ehk kontrolli kadumiseni tütarettevõtte üle. Ema- ja tütarettevõte koostavad...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-rahavooaruanne-tutarettevotte-voorandamisel
24 aprill 2020

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud kaheksa Eesti poolt otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kava, et pakkuda koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtetele likviidsust. Kavad kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020 ja mida...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/euroopa-komisjon-kiitis-heaks-75,5-miljoni-euro-suuruse-riigiabi-eesti-ettevotetele
17 aprill 2020

Pensionikindlustuse (TyEL) maksumäär muutubSoome valitsuse eelnõu kohaselt alaneb tööandja pensionikindlustusmaksete määr ajutiselt 2,6% võrra, uus määr jõustub 1.05.2020 ja kehtib kuni 2020.a. lõpuni. Ajutine soodustus suurendab aastate 2022–2025 pensionikindlustusmakseid. Töötaja...

/et-ee/artiklikogu/varia/eriolukorrast-tingitud-ajutistest-meetmetest-soomes
16 aprill 2020

Eriolukorrast tingutud ajutiste makseraskuste leevendamiseks on Maksu- ja Tolliamet peatanud maksuvõlgadelt intressi arvestamise perioodil 1. märtsist kuni 1. maini 2020. See tähendab, et kui maksuvõlg on tekkinud eriolukorra kehtimise ajal, siis on ettevõtjal võimalik ise oma maksutähtaegu...

/et-ee/artiklikogu/varia/mida-teha,-kui-eriolukorrast-tingituna-on-tekkinud-raskused-maksude-tahtaegse-tasumisega
15 aprill 2020

Ema- ja tütarettevõtte finantsaruannetest konsolideeritud aruandeid koostades kehtib reegel, et tütarettevõtte tegevused-tehingud konsolideeritakse emaettevõtja tegevuste-tehingutega alates tütarettevõtte omandamisest  ehk kontrolli tekkimisest tütarettevõtte üle. Ema- ja tütarettevõte koostavad...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/konsolideeritud-rahavooaruanne-tutarettevotte-omandamisel
14 aprill 2020

Ajakohast ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid ettevõtjatele koroonaviiruse ja Eestis kehtestatud eriolukorra kohta leiab eriolukorra veebilehelt kriis.ee ja valitsuse kodulehelt. Eriolukorra õigusaktid on otselinkidena kättesaadavad Riigi Teatajas.Ettevõtjad saavad oma koroonaviirust...

/et-ee/artiklikogu/konsutatsiooniteenused/abiks-ettevotjale-eriolukorras
14 aprill 2020

COVID-19 viirusest tingitud üha halveneva majandusliku olukorra tõttu on ettevõtjate jaoks välja töötatud kriisi abimeetmepakett, leevendamaks ajutist raskendatud olukorda. KredEx on teenustena välja pakkunud kolm meedet:1. Erakorraline proportsionaalne laenukäendus uute laenude tarbeks[1], mille...

/et-ee/artiklikogu/varia/kredex-kriisimeetmest
30 märts 2020

Millistel tingimustel töövõtjatega seotud toetusi antakse?Millal, kuidas ja kellele hüvitist makstakse (töötaja või töövõtja)?Milliseid tõendeid peab tööandja hüvitise taotlemisel esitama?

/et-ee/artiklikogu/varia/tooturumeetmed-seoses-covid-19-kriisiga
Näita 1 - 10 of 180
1 2 3 4 5 ...