This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 157
1  2 3 4 5 ...
10 oktoober 2019

Kaudse meetodi kasutamisel esitatakse äritegevuse rahavood netona, tuletades äritegevuse netorahavood tekkepõhisest tulemusest (nt ärikasumist või puhaskasumist).JOONIS 1. Rahavooaruanne kaudsel meetodil versus rahavooaruanne otsesel meetodil.Äritegevuste (neto)rahavoo tuletamine tekkepõhisest...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-aritegevuse-esitamine-kaudsel-meetodil-rahavooaruandes
07 oktoober 2019

Rahavooaruande koostamisel on lubatud kasutada kaht alternatiivset skeemi – rahavooaruanne otsesel või rahavooaruanne kaudsel meetodil. Skeemid erinevad esmase üldistusastme juures teineteisest vaid põhitegevuse (äritegevuse) laekumiste ning väljamaksete rühmitamispõhimõtetelt. Otsese meetodi...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-aritegevuse-esitamine-otsesel-meetodil-rahavooaruandes
22 august 2019

Hinnatud personalijuhti peetakse eelkõige ettevõtte üheks alustalaks, kuid üha enam liiguvad tuleviku trendid ja vajadused selle poole, et soovitakse teenusena sisse osta ka personalijuhi ülesandeid või selle töölõike. Teisisõnu otsitakse teenusepakkujaid, kes tegelevad personaliteenuste...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/uus-trend-personalijuhiteenuse-sisseostmine-muutub-jarjest-levinumaks
24 mai 2019

Igas kvartalis analüüsib BDO rahvusvaheline ärinõustajate tiim M&A tehingute aktiivsust üle maailma, tuues välja ka võimalikud prognoosid tulevikuks.2019. aasta teises väljaandes keskendutakse järgnevatele teemadele:Globaalsete M&A tehingute aktiivsus on esmakordselt viie aasta jooksul järsult...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-horizons-2019-teine-valjaanne
21 mai 2019

Äritegevused on majandusüksuse tegevused, mis genereerivad põhiosa tuludest ja kuludest ning (kõik) muud tegevused, mis ei ole investeerimis-või finantseerimistegevused [1]. Sedakaudu tasub äritegevuste tulemusi otsida eelkõige kasumiaruandest (ärituludest ja/või -kuludest) ning bilansist...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-aritegevuse-rahavood,-otsene-ja-kaudne-meetod
16 mai 2019

Majandusüksuse investeerimistegevuste-tehingute nagu ka finantseerimistegevuste-tehingute teadmine on oluliseks eelduseks majandusüksuse tegevustest rahavoogude tekkimise või mittetekkimise tuvastamisel. Perioodi rahajäägi muutuse tuvastamise järgselt tasub rahavooaruande koostamisel asuda...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-naiteid-investeerimistegevustest-pohivaradega
15 mai 2019

Enamike Eesti ettevõtete majandusaasta ühtib kalendriaastaga ning majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg on juuni lõpp. Seega on aruannete koostamine hetkel täies hoos. Majandusaasta aruanne kui ettevõtte raamatupidamislik visiitkaart on kahtlemata oluline dokument ning seetõttu on paras hetk...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kuidas-valtida-olulisi-vigu-aastaaruande-koostamisel
02 mai 2019

Investeerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse põhivarade või lühiajaliste finantsinvesteeringute koosseisu [1]. Investeerimistegevuseks ei loeta tehinguid lühiajaliste finantsinvesteeringutega, mis on loetud raha ekvivalentideks.Mitte kõik...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-naiteid-investeerimistegevustest-kaibevaradega
Näita 1 - 10 of 157
1 2 3 4 5 ...