This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 166
1  2 3 4 5 ...
20 aprill 2021

Kõikidel majandusüksustel ei ole vaid üks omanik ning sedakaudu kujunevad ka situatsioonid, kus omanikel on netovara taastamiseks erinevad panustamise võimalused ja soovid. Lihtsamad ebakõlad on võimalik lahendada täiendavate sissemaksetega ülekurssi kasutades (sest ülekurssi kasutades saab...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/netovara-taastamine-sissemaksed-omakapitali-voi-allutatud-laen
15 aprill 2021

e-äriregistri ettevõtjaportaali aruandluskeskkonnas peab kasumi jagamise või kahjumi katmise ettepaneku tegemiseks ettevõtjaportaalis olema juba läbitud järgnevad etapid: Aruande koostamineAruande täiendamineAruande allkirjastaminening peab olema jõutud etappi „④ Aruande esitamine“(aruande...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kasumi-jaotamise-voi-kahjumi-katmise-valikutest
13 aprill 2021

Ülevaade uutest 01.07.2021 kehtima hakkavatest käibemaksuga maksustamise erikordadest Alates 1. juulist 2021 hakkavad kehtima muudatused Euroopa liidu käibemaksureeglites, millega kehtestatakse kaks uut erikorda  -  nn OSS erikord, ehk teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/mis-on-oss-ja-ioss
06 aprill 2021

Majandusüksusega seotud vandeaudiitori(te) määratlemine võib e-äriregistris üles kerkida eelkõige kolmel põhjusel:Registreeritakse (omanike poolt) majandusüksusele nimetatud audiitor esmakordselt või teostatakse audiitori vahetus uue vastu     (audiitori nimetamise registreerimine);Määratakse...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/majandusaasta-aruande-audiitori-maaramisest-ja-eemaldamisest-e-ariregistri-aruandluskeskkonnas
30 märts 2021

Omakapitali ehk netovarade negatiivsus seostub enamikule kapitali täiendava kaasamise-taastamise vajadusega või likvideerimis-pankrotiavalduse esitamisega, sest lihtsustatult näitab negatiivne omakapital seda, et majandusüksusel puuduvad vahendid kõikide kohustuste katmiseks.Rohkem analüüsivad...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/omakapitali-taastamise-voimalused-aktsiaseltsi-voi-osauhingu-aastaaruandes
29 märts 2021

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamise rangete piirangute kehtestamisega on paljud ettevõtted kokku puutunud majanduslike raskustega, mis võivad viia töötajate koondamiseni. Võimalikult kõrge tööhõive säilitamiseks kinnitas valitsus töötukassa nõukogu ettepanekul töötasu jätkutoetuse maksmise.

/et-ee/artiklikogu/maksu-ja-oigusteenused/tootasu-huvitis-marts-ja-aprill-2021
25 märts 2021

Asjatundlikumad inimesed teavad, et äriseadustik nõuab omanikelt nii negatiivse kui ka ebapiisava positiivse omakapitali korral netovara taastamist või äriühingu lõpetamist. Ehkki äriseadustikus kasutatakse termineid „omakapital“ ja „netovara“ paralleelselt, siis raamatupidamise seaduses...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/netovara-miinimumnouded-osauhingu-voi-aktsiaseltsi-aastaaruandes
23 märts 2021

Majandusüksust, millel on kavatsus ja võimalus jätkata oma tegevust vähemalt aastase või pikema perioodi kestel, loetakse jätkuvalt tegutsevaks majandusüksuseks (going concern assumption). Kui majandusüksus on mõnda aega tegutsenud ning eeldatavasti jätkab, siis püsivalt „jätkuvat tegutsemist“ on...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/majandusaasta-aruande-kinnitamisest
18 märts 2021

Kui konsolideeritud aruandlust ei ole võimalik koostada infopäringutega otse infosüsteemidest, siis info süstematiseerimisel ja konsolideerimisel kasutatakse tihtipeale MS Excelis (või võrreldavas lahenduses) koostatud (abi)tabelite süsteeme – konsolideerimise abitabeleid - nn...

/et-ee/artiklikogu/raamatupidamisteenused/konsolideeritud-finantsaruanded-konsolideerimislausenditest
Näita 1 - 10 of 166
1 2 3 4 5 ...