• Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 101
1  2 3 4 5 ...
21 mai 2019

Äritegevused on majandusüksuse tegevused, mis genereerivad põhiosa tuludest ja kuludest ning (kõik) muud tegevused, mis ei ole investeerimis-või finantseerimistegevused [1]. Sedakaudu tasub äritegevuste tulemusi otsida eelkõige kasumiaruandest (ärituludest ja/või -kuludest) ning bilansist...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-aritegevuse-rahavood,-otsene-ja-kaudne-meetod
16 mai 2019

Majandusüksuse investeerimistegevuste-tehingute nagu ka finantseerimistegevuste-tehingute teadmine on oluliseks eelduseks majandusüksuse tegevustest rahavoogude tekkimise või mittetekkimise tuvastamisel. Perioodi rahajäägi muutuse tuvastamise järgselt tasub rahavooaruande koostamisel asuda...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-naiteid-investeerimistegevustest-pohivaradega
15 mai 2019

Enamike Eesti ettevõtete majandusaasta ühtib kalendriaastaga ning majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg on juuni lõpp. Seega on aruannete koostamine hetkel täies hoos. Majandusaasta aruanne kui ettevõtte raamatupidamislik visiitkaart on kahtlemata oluline dokument ning seetõttu on paras hetk...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kuidas-valtida-olulisi-vigu-aastaaruande-koostamisel
02 mai 2019

Investeerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse põhivarade või lühiajaliste finantsinvesteeringute koosseisu [1]. Investeerimistegevuseks ei loeta tehinguid lühiajaliste finantsinvesteeringutega, mis on loetud raha ekvivalentideks.Mitte kõik...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-naiteid-investeerimistegevustest-kaibevaradega
25 aprill 2019

Investeerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse põhivarade (nende laiemas mõistes) või lühiajaliste (finants)investeeringute struktuuri [1]. Investeerimistegevuseks ei loeta tehinguid nende (lühiajaliste, kõrge likviidsusega ning vähese väärtuse muutumise...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-investeerimistegevuste-esitamine-kaudsel-meetodil-koostatavas-rahavooaruandes
23 aprill 2019

Tuluregistri (Tulorekisteri) kasutuselevõtuga 01.01.2019 viidi läbi põhjalikud muudatused Soome maksukorralduse kaasajastamisel ja see protsess ei ole kaugeltki lõppenud. Olulisi uuendusi on ka ettevõtete tulumaksustamise ja tuludeklaratsiooni esitamisega seotud reeglistikus. Seadusemuudatused...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/ettevotte-tuludeklaratsiooni-esitamine-soomes-muudatustest-kevadel-2019
17 aprill 2019

Ettevõtte finantsnõustamise üheks osaks on ettevõtte või selle osa(de)/aktsia(te) väärtusele hinnangu andmine. Väärtuse hindamine võib vajalik olla näiteks ostu-müügi või ühinemise tehingutes, kapitali kaasamisel või kohtuvaidlustes. Põhjuseid ettevõtte hindamiseks on mitmeid ning teinekord...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kuidas-hinnata-ettevotet
09 aprill 2019

Investeerimine on IAS 7 mõistes tegevus, millega omandatakse või võõrandatakse põhivara või lühiajalisi finantsinvesteeringuid [1].Olenemata rahavooaruande koostamise meetodist (otsene või kaudne meetod) kajastatakse üldreeglina investeerimistegevuste raha laekumisi ning makseid brutona, st...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/rahavooaruanne-investeerimistegevuste-rahavood
04 aprill 2019

Tegevuste tulemusena tekkinud rahavood peavad ühtima otsesel ja kaudsel meetodil koostatud rahavooaruandes ehk mõjutama äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse (neto)rahavoogusid sarnaselt. Finantseerimistegevuste rahavood esitatakse rahavooaruandes olenemata koostamise meetodist brutona...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/rahavooaruanne-naiteid-finantseerimistegevustest-omakapitali-instrumentidega
Näita 1 - 10 of 101
1 2 3 4 5 ...