• Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 68
1  2 3 4 5 ...
12 veebruar 2018

Vaatamata poliitilisele ebakindlusele viidi 2017. aastal BDO kaasabil läbi 1200 M&A tehingut, mille väärtuseks on 54,5 miljardit USA dollarit.

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-noustas-moodunud-aastal-rekordilise-hulga-tehinguid
02 veebruar 2018

Alates 15. jaanuarist teeb BDO Eesti ajalugu ning viib läbi „Pere- ja Töötajasõbraliku Tööandja“ programmi raames kaugtöö pilootprojekti.Kui kodukontori ning laste tööle kaasa võtmise võimalust on BDO töötajad saanud nautida juba pikemat aega, siis seekord oleme otsustanud teha suure sammu...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-katsetab-kaugtoo-toimimist-valismaal
26 jaanuar 2018

Paljude ettevõtete jaoks lõppes 2017. aastaga ka järjekordne majandusaasta ning sellega seonduvalt on asjakohane meelde tuletada, et tulenevalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi (edaspidi RTJ) 5 (Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad) punktile 54 peab ettevõtte juhtkond kriitiliselt hindama...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kaetava-vaartuse-meelespea
18 detsember 2017

 Meil on hea meel tuua Teieni BDO võrgustiku värsked majandustulemused. Lõppenud majandusaastal tegi BDO võrgustiku käive rekordi ning ületas 8 miljardi dollari piiri. BDO käive kasvas 8% ning BDO võrgustik on laienenud juba 162 riiki. Niivõrd lai võrgustik on üks aspekte, mis teeb BDO teiste...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-kasvab-ja-laieneb-kogu-maailmas
25 mai 2017

Firmaväärtus, mida on kirjeldatud ka kui äriühendusega tekkivat sünergiat, on kahtlemata üks „pehmemaid“ raamatupidamises arvele võetavaid varasid ning tekitab seetõttu praktikas mitmeid küsimusi. Käesolevas artiklis on peatutud neist viiel ning oluline on rõhutada, et küsimustele vastamisel...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/viis-praktilist-aspekti-firmavaartuse-kajastamisel
17 mai 2017

Kõikidel majandusüksustel ei ole vaid üks omanik ning sedakaudu kujunevad ka situatsioonid, kus omanikel on netovara taastamiseks erinevad panustamise võimalused ja soovid. Lihtsamad ebakõlad on võimalik lahendada täiendavate sissemaksetega ülekurssi kasutades (ülekurssi kasutades saab tekitada...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/netovara-taastamine-sissemaksed-omakapitali-voi-a
09 mai 2017

Omakapitali ehk netovarade negatiivsus seostub enamikule kapitali täiendava kaasamise-taastamise vajadusega või likvideerimis-pankrotiavalduse esitamisega, sest lihtsustatult näitab negatiivne omakapital seda, et majandusüksusel puuduvad vahendid kõikide kohustuste katmiseks.Rohkem analüüsivad...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/negatiivne-omakapital-aktsiaseltsi-voi-osauhingu-a
03 mai 2017

Asjatundlikumad inimesed teavad, et äriseadustik nõuab omanikelt nii negatiivse kui ka ebapiisava positiivse omakapitali korral netovara taastamist või äriühingu lõpetamist. Ehkki äriseadustikus kasutatakse termineid „omakapital“ ja „netovara“ paralleelselt, siis raamatupidamise seaduses...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/netovara-miinimumnouded-aktsiaseltsi-voi-osauhingu
03 aprill 2017

2016. aasta finantsaruannete kohta esitatavad vandeaudiitori aruanded erinevad oluliselt varasemate aastate omadest. Põhjuseks on asjaolu, et muutunud on mitmed rahvusvahelised auditeerimise standardid, mis on aluseks ka Eesti vandeaudiitorite töövõttude läbiviimisel.

/et-ee/artiklikogu/audit-ja-ulevaatus/vandeaudiitori-aruanded-uues-kuues
Näita 1 - 10 of 68
1 2 3 4 5 ...