This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 147
1  2 3 4 5 ...
22 jaanuar 2021

Majandusüksuse majandusaasta aastaaruandes lisas „Tööjõukulud“ tuleb muuhulgas lisainformatsioonina esitada ka töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale, mis äriühingute puhul liigendatakse omakorda kolmeks:töölepingu alusel töötavate isikute keskmine arv taandatuna täistööajale...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kuidas-ja-milleks-tootajate-arvu-aastakeskmine
16 detsember 2020

Kuna konsolideerivate üksuste (emaettevõtete) puhul on finantsnäitajate interpreteerimisel võimalik valida konsolideeritud finantsnäitajate (ja muu informatsiooni) ning konsolideerimata finantsnäitajate (ja muu informatsiooni) vahel, siis seda asjaolu peaksid arvestama ka selliste ettevõtetega...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-ja-konsolideerimata-finantsaruannetest-iii
09 detsember 2020

Eesti aruandlustava on üles ehitatud põhimõttel, kus konsolideeritud finantsaruanded on küll konsolideeriva üksuse ametlikeks finantsaruanneteks, kuid konsolideeriv üksus peab seejuures esitama konsolideerimata finantsaruanded konsolideeritud finantsaruannete lisa(de)na. Ametlike...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-ja-konsolideerimata-finantsaruannetest-ii
07 detsember 2020

Konsolideerimisgrupile kui tervikule majandusüksuse printsiibi rakendamise lõpptulemusena esitatakse konsolideerimisgrupi aruandeperioodi alguse ja lõpu finantsseisundid ning aruandeperioodi finantstulemus ja rahavood kogu ühise valitseva mõjuvõimu (inglise keelest laenatuna kontrolli) all...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/konsolideeritud-ja-konsolideerimata-finantsaruannetest-i
23 november 2020

Konsolideeritud finantsaruandlust käsitlevate arvestus- ja aruandluspõhimõtete eesmärgiks on konsolideerimisgrupist tervikpildi loomine ning tuleb mõista, et ka lubatud erandite kasutamisel konsolideerimisgrupist tegelikult tervikpilti ei looda.  Konsolideeritud aruande koostamata jätmisel info...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/lisainformatsioon-lubatud-erandite-kasutamisel
18 november 2020

Konsolideeritud finantsaruandlust käsitlevate arvestus- ja aruandluspõhimõtete eesmärgiks on konsolideerimisgrupist tervikpildi loomine ning tuleb mõista, et ka lubatud erandite kasutamisel konsolideerimisgrupist tegelikult tervikpilti ei looda. Seetõttu ei lubata teatavaid erandeid kasutada...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/erandid-piirangutest-valitseva-mojujou-kasutamisel
11 november 2020

Kui varasemalt käsitletud Eesti raamatupidamise seaduse § 29 sätestatud kolm esimest vabastust konsolideeritud aruannete koostamise kohustusest on seotud eelkõige konsolideerimisgrupi üksuste tegevuste (ebaoluliste) mahtudega ning neljas erand ei sõltu konsolideerimisgrupi tegevusmahtudest, vaid...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/lubatud-eranditest-konsolideerimisel-(5-osa)
04 november 2020

Neljas erand, aga ei sõltu konsolideerimisgrupi tegevusmahtudest, vaid konsolideerimisgrupi struktuurist ning konsolideeriva üksuse asukohariigist:Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud tütarettevõtja, mille:kõik aktsiad või osad kuuluvad ühte...

/et-ee/artiklikogu/raamatupidamisteenused/lubatud-eranditest-konsolideerimisel-(4-osa)
29 oktoober 2020

Eelmistes artiklites käsitlesime põhjalikumalt Eesti raamatupidamise seaduse § 29 sätestatud esimest ja teist vabastust konsolideeritud aruannete koostamise kohustusest:Eestis on konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest vabastatud konsolideeriv üksus, mille...

/et-ee/artiklikogu/raamatupidamisteenused/konsolideeritud-finantsaruandlus-lubatud-eranditest-konsolideerimisel-(3-osa)
Näita 1 - 10 of 147
1 2 3 4 5 ...