• Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 64
1  2 3 4 5 ...
25 mai 2017

Firmaväärtus, mida on kirjeldatud ka kui äriühendusega tekkivat sünergiat, on kahtlemata üks „pehmemaid“ raamatupidamises arvele võetavaid varasid ning tekitab seetõttu praktikas mitmeid küsimusi. Käesolevas artiklis on peatutud neist viiel ning oluline on rõhutada, et küsimustele vastamisel...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/viis-praktilist-aspekti-firmavaartuse-kajastamisel
17 mai 2017

Kõikidel majandusüksustel ei ole vaid üks omanik ning sedakaudu kujunevad ka situatsioonid, kus omanikel on netovara taastamiseks erinevad panustamise võimalused ja soovid. Lihtsamad ebakõlad on võimalik lahendada täiendavate sissemaksetega ülekurssi kasutades (ülekurssi kasutades saab tekitada...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/netovara-taastamine-sissemaksed-omakapitali-voi-a
09 mai 2017

Omakapitali ehk netovarade negatiivsus seostub enamikule kapitali täiendava kaasamise-taastamise vajadusega või likvideerimis-pankrotiavalduse esitamisega, sest lihtsustatult näitab negatiivne omakapital seda, et majandusüksusel puuduvad vahendid kõikide kohustuste katmiseks.Rohkem analüüsivad...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/negatiivne-omakapital-aktsiaseltsi-voi-osauhingu-a
03 mai 2017

Asjatundlikumad inimesed teavad, et äriseadustik nõuab omanikelt nii negatiivse kui ka ebapiisava positiivse omakapitali korral netovara taastamist või äriühingu lõpetamist. Ehkki äriseadustikus kasutatakse termineid „omakapital“ ja „netovara“ paralleelselt, siis raamatupidamise seaduses...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/netovara-miinimumnouded-aktsiaseltsi-voi-osauhingu
03 aprill 2017

2016. aasta finantsaruannete kohta esitatavad vandeaudiitori aruanded erinevad oluliselt varasemate aastate omadest. Põhjuseks on asjaolu, et muutunud on mitmed rahvusvahelised auditeerimise standardid, mis on aluseks ka Eesti vandeaudiitorite töövõttude läbiviimisel.

/et-ee/artiklikogu/audit-ja-ulevaatus/vandeaudiitori-aruanded-uues-kuues
24 märts 2017

Paljud Eesti ettevõtted saavad raamatupidamise aastaaruande koostamisel valida, kas koostada see vastavalt kohalikule Eesti heale raamatupidamistavale või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (ingl k International Financial Reporting Standards, lühend IFRS)*. Käesolev artikkel toob...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights/kolm-pohjust,-miks-koostada-raamatupidamise-aastaa
02 veebruar 2017

Käes on majandusaasta aruannete koostamise aeg. Need raamatupidamiskohustuslased, kelle majandusaasta algas aastal 2016, peavad aruande koostama uue raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) redaktsiooni alusel. Teatavasti on muutunud esitatav aruandlusmaht vastavalt sellele, millisesse ettevõtja...

/et-ee/artiklikogu/aritugiteenused/kuidas-leida-aastakeskmist-tootajate-arvu
01 veebruar 2017

Alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini saab esitada 2016. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Selle aasta algusest rakendus oluline muudatus, mille tulemusena saab füüsiline isik teatud tingimustele vastamisel taotleda madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastast tagasimakset...

/et-ee/artiklikogu/varia/kuidas-taotleda-madalapalgalise-tootaja-toetust-20
Näita 1 - 10 of 64
1 2 3 4 5 ...