• Otsing artiklikogust

Näita 1 - 9 of 27
1  2 3
09 august 2018

Igas kvartalis analüüsib BDO rahvusvaheline ärinõustajate tiim M&A tehingute aktiivsust üle maailma, tuues välja ka võimalikud prognoosid tulevikuks. 2018. kolmandast väljaandest saad lugeda järgnevate teemade kohta:Rahvusvaheline poliitiline ebakindlus paneb M&A tehingud ooteleMalaisiast ja...

/et-ee/artiklikogu/konsutatsiooniteenused/bdo-horizons-2018-kolmas-valjaanne
04 juuli 2018

BDO M&A ülevaade toob välja logistika ja tarneahela sektori peamised trendid, turu arengusuunad, hinnakujunduse mõjurid ning M&A tegevuse aktiivsuse taseme nii Suurbritannias kui ka üle maailma. Logistika sektoris on toimumas suured muutused. Võidujooks tehnoloogia ning automatiseerimise vallas...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/m-a-ulevaade-logistika-ja-tarneahela-sektori-juhtimisest
11 juuni 2018

BDO poolt kokku pandud toiduainetööstuse prognoos ennustab toidukaupade sektorile  keerukaid väljakutseid lähitulevikus ehkki valdavalt on see tööstusharu pigem pärituult saanud nautida. UK turg, kus toodetakse keskmiselt 22 miljardi naela väärtuses kaupu ning mis pakub tööd enam kui 125 000...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-prognoos-toiduainetoostuse-2018-aastale
06 juuni 2018

Sellest, kui palju teadmisi ja kogemusi BDO ekspertidel pakkuda on ning kui efektiivselt kasutavad meie rahvusvahelise organisatsiooni liikmed ära üksteise tuge eesmärgiga pakkuda oma klientidele kvaliteetsemat teenust, saab suurepärase ülevaate BDO poolt 2017. aastal nõustatud tehingute...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/ulevaade-bdo-vorgustiku-poolt-noustatud-tehingutest-aastal-2017
31 mai 2018

BDO on maailmas kõige kiiremini kasvav rahvusvaheline organisatsioon, mis pakub ettevõtetele laia spektrit vastavuskontrolli-, arvestus-, aruandlus- ja nõustamisteenuseid. Nagu me ise, on ka meie kliendid ambitsioonikad ja kasvule orienteeritud, puutudes seejuures sageli kokku ärikeskkonna...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/ulevaade-bdo-moodunud-aasta-tegemistest-ule-maailma
11 aprill 2018

Iga kvartali alguses annavad EEF ja BDO eksperdid koostöös välja ülevaate tootmissektoris toimuvast ning prognoosivad, mida tulevik tuua võiks. Aasta 2018 esimese kvartali tulemused näitavad, et olukord on oluliselt positiivsem, kui võiks arvata.  Vaatamata Brexiti läbirääkimistega kaasnevale...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/bdo-ja-eef-tootmissektori-eksperdid-voimaluste-rohkus-tootmissektoris-liigub-euroopa-turgudel-ulesm
05 aprill 2018

Mitmekesisuse olulisust ettevõttes on tihti alahinnatud. Mis on aga parim viis saavutada töötajate üksteist ja erinevusi aktsepteeriv suhtumine töökeskkonnas, on vaieldav. Austraalia BDO pani kokku personaliekspertide arvamused ja sellest tulenevalt jagame teiega seitset olulist nõuannet, mida...

/et-ee/artiklikogu/featured-insights-et/kuidas-teadlikult-luua-ettevottes-mitmekesisust-austav-motteviis-ja-positiivne-tookeskkond
03 aprill 2018

Paljud ettevõtted on usinalt ametis ettevalmistuste tegemisega uue isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumiseks alates 25. maist 2018. Nagu kogemus näitab, jäävad suuri asju tehes vahel aga kahe silma vahele kõige ilmsemad ja lihtsamad nüansid. Andmehulk millega ettevõte kokku puutub äritegevuse...

/et-ee/artiklikogu/konsutatsiooniteenused/loetud-paevad-uue-isikuandmete-kaitse-uldmaaruse-rakendumiseni-mis-on-jaanud-tahelepanuta
22 märts 2018

Üha enam mõjutavad olulisi maksuseaduste muudatusi üle maailma just siirdehinnad. Seekordses BDO siirdehindade väljaandes keskendutakse viimastele arengutele antud valdkonnas nii Argentiinas, Hong Kongis kui ka Indias. Nagu uuest väljaandest võib lugeda, siis suurimad muudatused maksuseadustes...

/et-ee/artiklikogu/maksu-ja-oigusteenused/siirdehindade-arengud
Näita 1 - 10 of 27
1 2 3