This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Rahastuse kasutuse otstarbekuse kontrollimine

Euroopa Liidu struktuurifondide ja muude toetusprogrammide projektide auditeerimine nõuab eriteadmisi ning kogemusi, mis on BDOs esindatud kõrgel tasemel. Meie auditimeeskonna liikmetel on kogemused Euroopa Liidu struktuuritoetuste poolt rahastatud rakendusorganite projektide auditeerimisel nii avalikus kui ka erasektoris.

Meiega töötades võid olla kindel, et toetus on kulutatud selleks ettenähtud viisil ning et rahastajatele esitatud aruanded on nõuetekohased.

 

Rahvusvaheliste standardite kohased projektiauditid

Me kavandame ja viime läbi nii põhjendatud kui ka piiratud kindlustandvaid töövõtte ning samuti  kokkuleppelisi protseduure, mis on kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste kutsetegevuse standarditega.

Meil on võimekus järgmiste valdkondade kontrollimiseks:

  • Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projektid;
  • erinevate Euroopa Liidu fondide poolt rahastatud projektid;
  • erinevate Eesti rakendusüksuste poolt rahastatud projektid;
  • muud Eesti avaliku sektori asutuste poolt rahastatud projektid.

Meie ekspertide abiga on Teil võimalik olla kursis rahastusvaldkonna viimaste arengutega ning suurendada enda organisatsiooni usaldusväärsust oma partnerite silmis.