EL-i & muude projektide auditeerimine

EL-i & muude projektide auditeerimine

Euroopa Liidu struktuurifondide ja muude toetusprogrammide projektide auditeerimine nõuab eriteadmisi ning kogemusi, mis on BDOs esindatud kõrgel tasemel. Meie auditimeeskonna liikmetel on kogemused Euroopa Liidu struktuuritoetuste poolt rahastatud rakendusorganite projektide auditeerimisel nii avalikus kui ka erasektoris.

Meiega töötades võid olla kindel, et toetus on kulutatud selleks ettenähtud viisil ning et rahastajatele esitatud aruanded on nõuetekohased.

 

Rahvusvaheliste standardite kohased projektiauditid

Me kavandame ja viime läbi nii põhjendatud kui ka piiratud kindlustandvaid töövõtte ning samuti  kokkuleppelisi protseduure, mis on kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste kutsetegevuse standarditega.

Meil on võimekus järgmiste valdkondade kontrollimiseks:

  • Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projektid;
  • erinevate Euroopa Liidu fondide poolt rahastatud projektid;
  • erinevate Eesti rakendusüksuste poolt rahastatud projektid;
  • muud Eesti avaliku sektori asutuste poolt rahastatud projektid.

Meie ekspertide abiga on Teil võimalik olla kursis rahastusvaldkonna viimaste arengutega ning suurendada enda organisatsiooni usaldusväärsust oma partnerite silmis. 

Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$