This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Nõuetekohane ja täpne pakendiaruandlus näitab keskkonnast hoolimist

Euroopa Liidu poolt ühtlustatud keskkonnanõuded on ühed rangemad maailmas ning mõjutavad sellega otseselt ka ettevõtete arvestust ja aruandlust. Üheks selliseks näiteks on pakendiaruannete koostamise ja kontrollimise nõue.

Eestis on kohustatud pakendiaruande koostama ning tellima selle aruande audiitorkontrolli sellised ettevõtted, kelle poolt Eestis esmakordselt turule lastud pakendite kogukaal ületab viis tonni aastas ning samuti taaskasutusorganisatsioonid.

 

Rahvusvahelisi standardeid järgivad pakendiaruandluse töövõtud

Meil on pakendiaruandluse kontrollimisel märkimisväärsed kogemused ning meie audiitorid on täitnud sellekohaseid ülesandeid vastava nõude Eestis kehtestamisest saadik. Me pakume töövõtte kooskõlas rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga, mis võimaldab meie tööd planeerida ja ellu viia piiratud kindlustandva teenusena nagu sätestab Eesti pakendiseadus.

Koostöös meiega saate kindlustunde, et pakendiaruanne on koostatud vastavalt seadusele ning lisaks anname ka soovitusi, kuidas ettevõttesisest pakendiaruandlust edaspidi täiendada ja tõhusamaks muuta.

Me korraldame ka koolitusi ja infopäevi, kus jagame teavet pakendiaruandluse valdkonna muutuste ja arengute kohta.