Raamatupidamisnõustamine

Raamatupidamisnõustamine

Igal organisatsioonil võib tekkida finantsaruandluse koostamise käigus mõni raamatupidamise või aruandlusega seotud küsimus. Sellises olukorras on võtmetähtsusega kogenud eksperdi nõuanne, mis põhineb Eesti finantsaruandluse standardi või rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) heal tundmisel.

BDO töötajad on mõlema arvestustava eksperdid. Me oskame nõu anda raamatupidamisstandardite rakendamisel ja tõlgendamisel nii era- kui ka avalikus sektoris ning aitame lahendada nii lihtsaid kui ka keerulisi raamatupidamisküsimusi.

BDO finantsaruandluse nõustamise abil saate te:

  • nõuandeid Eesti finantsaruandluse standardi ja IFRSi kohta;
  • koolitusi spetsiifilistel arvestuse teemadel;
  • asjakohaseid materjale ja abivahendeid (näidisaruanded, kontroll-lehed jms).

Me panustame palju, et olla kursis raamatupidamisstandardites toimuvate muutuste või parandustega ning meil on hea meel oma teadmisi Teiega jagada.

 

Aktuaalsed küsimused ja trendid

Tänapäeva ettevõtted ja organisatsioonid seisavad silmitsi üha suurema hulga arvestusküsimustega. BDO uurib ja analüüsib finantsaruandluse maastikku pidevalt, et tuvastada kõige aktuaalsemad ja pakilisemad küsimused ning trendid.

Meiepoolse pideva analüüsi tulemusena saadud teadmised aitavad Teil arvestusalastele muudatustele ja trendidele edukalt reageerida ning mõista, kuidas need valdkonnad mõjutavad Teie organisatsiooni täna ja homme.

Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$