Kohalik & rahvusvaheline IFRS-i kompetents

Kohalik & rahvusvaheline IFRS-i kompetents

Paljud ettevõtted ja organisatsioonid kasutavad finantsaruannete koostamiseks rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid (International Financial Reporting Standards, IFRS). Eestis on IFRS kohustuslik kõigile ettevõtetele, kelle aktsiad või võlakirjad on börsil noteeritud ning krediidiasutustele, kindlustusandjatele, finantsvaldusettevõtjatele, segafinantsvaldusettevõtjatele ja investeerimisühingutele.

Sellised Eesti ettevõtted, kellele IFRS raamistik ei ole kohustuslik, võivad IFRS põhiseid aruandeid koostada vabatahtlikult.

 

BDO globaalsed IFRSi ressursid ja kohalikud IFRSi eksperdid

BDO rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) ülemaailmne töörühm annab välja publikatsioonide ja teatmike valikut, et aidata nii meie klientidel kui ka meie oma personalil olla kursis muutunud standarditega ja vajalike parandustega.

BDO IFRSi töörühm on ülemaailmne komitee, mis vastutab IFRSi temaatika eest kogu BDO globaalses võrgustikus. Selle komitee ülesandeks on IFRSiga seotud abivahendite ja juhendmaterjalide koostamine ning Rahvusvahelisele Raamatupidamise Standardite Nõukogule (International Accounting Standards Board, IASB) standardite ja standardite tõlgenduste kohta asjakohaste kommentaaride saatmine, et tagada IFRSi ühene tõlgendamine terves BDO võrgustikus.

Kohalikud BDO liikmesfirmad nimetavad oma IFRSi eksperdid, kes vastutavad IFRS teabe ja oskuste jagamise ning arendamise eest teiste BDO kontorite ning BDO ülemaailmse IFRSi töörühmaga.

Me saame teid aidata:

  • IFRS põhiste finantsaruannete koostamisel;
  • IFRSga seotud küsimustele vastamisel;
  • IFRS raamistiku esmasel kasutuselevõtmisel;
  • Eesti finantsaruandluse standardi ning IFRSi erinevuste ja sarnasuste analüüsimisel.

Lisaks saame Teid aidata muudel eespool nimetamata spetsiifilistel IFRS teemadel ning samuti oleme teinud mitmeid abimaterjale, mille abil on aruande koostajal võimalik veenduda aruande vastavuses IFRS nõuetega.

Mariliis

Mariliis Anton

Partner, Head of Audit & Assurance Services, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$