Tänapäeva kiiresti muutuvas majanduslikus ja regulatiivses keskkonnas on hea nõuanne tähtsam kui kunagi varem. BDO professionaalid aitavad oma klientidel selles muutuvas maailmas oskuslikult navigeerida ning leida sobivaid lahendusi toetudes BDO võrgustiku ressurssidele ja ulatuslikule kogemusele nii era- kui ka avalikus sektoris.

Teie organisatsioon on palju enamat kui vaid finantsaruanded ning seetõttu nõuab audiitorkontrolli läbiviimine meilt mitte ainult raamatupidamisjuhendite ja -tavade väga head tundmist, vaid ka põhjalikku arusaamist Teie ettevõtte tegevusest tervikuna.

BDO audiitorite poolt kasutatava ühtse ja ülemaailmse auditi metodoloogia abil saame tagada oma töö kõrge kvaliteedi ning pakkuda oluliselt rohkem, kui tavapäraselt osutatavad audiitorteenused. Meie eesmärgiks on pakkuda lisaks konstruktiivseid ideid organisatsiooni sisemiste protsesside ja seeläbi ka juhtimise parandamiseks. Sellest tulenevalt aitab BDO lähenemisviis tõsta Teie organisatsiooni väärtust.

Meil on üks suurimaid audiitorite meeskondi Eestis ning tänu globaalsele võrgustikule oleme Teile lähedal ka kõikjal mujal maailmas.