This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Orienteerumine keerulisel vastavusmaastikul

Erinevate reeglite järgimine on tänapäeval muutumas järjest keerulisemaks ning regulaatorite mõjuvõim kasvab. Eesti õigusaktid sätestavad kohustuse läbi viia kindlaid eriotstarbelisi töövõtte, mida võivad teostada ainult vandeaudiitorid. Nende hulgas on näiteks:

  • mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll;
  • erikontroll;
  • ülevõtmisaruande kontroll;
  • ühinemis- ja jagunemisaruande kontroll;
  • Finantsinspektsioonile esitatavate aruannete kontroll;
  • tehingute seaduslikkuse kontroll.

Iga taolise töövõtu puhul kasutame kliendi vajaduste ja soovide kohast individuaalset lähenemist.

 

Rahvusvahelisi standardeid järgivad vastavustöövõtud

Olenevalt töö iseloomust ja kokkuleppest kliendiga viime läbi vastavuse kontrolle kas kindlustandva töövõtuna või kokkuleppeliste protseduuridena.

Oma töös rahvusvahelistele kutsetegevuse standarditele tuginemine võimaldab meie audiitoritel läheneda küsimustele süstemaatiliselt ning pakkuda kliendile metoodiliselt professionaalset lahendust.