BDO Eesti osaleb peresõbraliku tööandja märgise taotlemise programmis

08 juuni 2017

Sotsiaalministeerium on koos partneritega Euroopa Sotsiaalfondi toel välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise mudeli. Peresõbraliku tööandja mudel hõlmab pikaajalist konsulteerimis- ja hindamisprotsessi, mille käigus nõustatakse organisatsioone pere- ja töötajasõbralike meetmete rakendamisel eesmärgiga muuta peresõbralik töökultuur organisatsiooni loomulikuks osaks. Pikaajaline taotlemisprotsess on mitmete toetavate tegevustega sisustatud, et tulemused oleksid püsivad ja jätkusuutlikud.  Märgise taotlemine võtab aega 1,5-3 aastat ning programmi eduka läbimise korral on organisatsioonil võimalik saada pronks-, hõbe- või kuldmärgis. Programmi esimeses voorus osaleb 44 ettevõtet ja organisatsiooni.

Märgise andmisel keskendutakse näiteks sellistele valdkondadele nagu professionaalne toetus ja areng, sünergia ja kultuur, tunnustamine ja motiveerimine, tööpühendumine ja haaratus, värbamine, suhtlemiskliima, info liikumine, terviseedendus ning järelkasv.

BDO Eesti soovib tööandjana pakkuda suurepärast keskkonda oma ala kirglikele professionaalidele.