BDO UUS TUUMIK EESTIS

14 detsember 2017

 

BDO kolm uut partnerit Barbara Asu, Tiiu Mõttus ja Karin Luiga omandasid 54% konsultatsiooniteenuste ja eritöödega tegelevast ettevõttest BDO Estonia Audit & Advisory OÜ (endise nimega BDO Advisory OÜ), et senisest paremini tuua oma valdkondade süvateadmised eesliinile ning kooskõlas rahvusvahelise arengu fookusega kõrgemale tasemele viia ka BDO ärinõustamisteenused. Lisaks nimetatud uutele partneritele kuuluvad ettevõtte omanike hulka Sulev Luiga ja Sven Siling.

BDO tänane juhtkond koosneb oma valdkonna tugevatest tegijatest, kellel on märkimisväärne kogemuste pagas ja soov panustada oma kutsetegevuse viimisse järgmisele tasemele. Meie uus tuumik on karastunud keerulistes olukordades ja sellele vaatamata optimistlik.

2017. aasta, mis peagi läbi saab, on olnud erakordne aasta. BDO Eesti jaoks selgelt eristuv tavapärasest ja väljakutsete rohke. Hoogsalt areneva ja kasvava ettevõttena oleme me pakkunud võimalusi eneseteostuseks ja loonud keskkonna, kus püüelda ambitsioonikalt tulemusteni. Lõppenud majandusaasta andis väärt õppetunni, et need ambitsioonid ei ole a priori inimestel ühesugused. Ettevõtte parimaid huvisid silmas pidades tegime juhtkonnas vastavad muudatused ja panime kokku meeskonna, kellega seatud sihtide suunas edasi liikuda.

See erakordne aasta andis meile võimaluse teha enam kui 40-aastasele ettevõttele põhjalik restart, vahetada välja logisevad osad, puhastada ja õlitada mootorit ning anda täiskäik edasi. BDO esmaseid, auditeerimata majandustulemusi vaadates on meil põhjust tehtuga igati rahul olla ja meeskonnale, kes need tulemused koju tõid, kiitust avaldada. BDO 30.09.2017 lõppenud majandusaasta auditeerimata konsolideeritud müügitulu Eestis oli 1,8 miljonit eurot. Jätkuvat kasvu seejuures näitas meie raamatupidamise ja palgaarvestusteenuste valdkond, mille meeskond ja põhiprotsess sel aastal põhjaliku ümberkorralduse läbis. Positiivsed käibenumbrid ja tugev meeskonnavaim on vaid üksikud näitajad toimunud muutuste heast mõjust.