Sulev Luigal täitus 8 aastat BDO Eesti juhtivpartnerina ja juhatuse esimehena

05 veebruar 2018

BDO Eesti juhtivpartneril ja juhatuse esimehel Sulev Luigal täitus 01. veebruaril 2018 BDO-s 8 aastat. Vaadates tagasi aastasse 2010, siis on BDO Eesti enamus numbritest vähemalt kahekordistunud.

BDO-d võib pidada viimase kümnendi üheks kiireima kasvuga rahvusvaheliseks audiitor- ja ärinõustamisettevõtete võrgustikuks. BDO Eesti pakub vandeaudiitorite ja raamatupidajate kutseteenuseid ning maksu- ja finantsnõustamise teenuseid ning olulise osa meie tegevustest moodustavad palga- ja personaliarvestuse ning koolitusteenused. 

Sulev Luiga alustas BDO Eesti juhtimisega veebruaris aastal 2010 ning kaheksa aastaga on ta igapäevaselt ja vahetult panustanud BDO Eesti suhete ning meeskonna arengusse, mille kaudu liigutakse järjekindlalt üha ambitsioonikamate eesmärkideni ning järjest kasvava rahvusvahelistumise suunas.

BDO Eesti töötajate jaoks oli 2017. aasta väljakutsete rohke ning varasema majandusaastaga võrreldav müügitulu saavutati oluliselt väiksema töötajate arvuga. Igaühel, kes väljakutsed vastu võttis ning võimalused ära kasutas, on hulk põhjusi enese ja teiste üle uhke olla.  BDO Eesti ja iseenda tegevusi kommenteerib Sulev Luiga järgnevalt: „Olen väga tänulik kõikidele kolleegidele BDO Eestis, kellega jagame igapäevaseid toimetusi ning seisame silmitsi väljakutsetega. Töötades numbritega ning väljendades ka oma edu arvudes peame meeles pidama, et tegelikkuses on muljet avaldavate finantsnäitajate taga alati kirglikud BDO inimesed: kliendid, töötajad ja koostööpartnerid, keda ühendab jätkuvalt keeruline väljakutseid pakkuv turg. Esirinnas on need, kes võtavad ette ja suudavad pisut kauem kui teised.“

BDO võrgustiku ettevõtjate majandusaasta on 1. oktoobrist kuni 30 septembrini. BDO ülemaailmne summeeritud teenuste ja toodete müügitulu moodustas 30.09.2017 lõppenud majandusaastal 8,1 miljardit USA dollarit. 2017. aasta 30. septembri seisuga kuulus BDO rahvusvahelisse ketti rohkem kui 73 850 töötajat 1 500 esinduses ja 162 riigis. Eestis tegutseme audiitorteenustele ning äri- ja finantskonsultatsioonide osutamisele spetsialiseerunud ettevõttena alates 1991. aastast, sh BDO võrgustiku liikmetena 1999. aastast. Audiitorettevõtjad BDO Eesti AS ja BDO Estonia Audit & Advisory OÜ on BDO rahvusvahelise audiitor- ja ärinõustamisettevõtjate võrgustiku ainuesindajad Eestis. BDO Eesti konsolideeritud käive küündis 30.09.2017 lõppenud majandusaastal 1,8 miljoni euroni ning täistööajale taandatud töötajate keskmine arv 46 asjatundjani.

 

BDO Eesti konsolideeritud müügitulud (eurodes)

2017/2016

2016/2015

2015/2014

Vandeaudiitorite kutseteenused

704 453

803 839

703 325

Raamatupidamis- ja palgaarvestusteenused

777 661

768 961

650 656

Nõustamis- ja koolitusteenused (sh maksunõu)

282 626

307 900

257 121

KOKKU teenuste müügitulud

1 764 740

1 880 700

1 611 102