• Palgadeklaratsioon

Palgadeklaratsioon

Palkade deklaratsioon esitatakse Soome Maksuametile palkade väljamaksmisele järgneva kalendrikuu 12. kuupäevaks elektrooniliselt. Näit. palgad maksupäevalt 10.05.2018 deklareeritakse 12.06.2018. Samaks kuupäevaks tasutakse ka deklareeritud sotsiaal- ja tulumaksu summa.

Kui deklaratsiooni esitamise tähtaeg satub laupäevale, pühapäevale või riiklikule pühale, lükkub esitamise tähtaeg edasi järgmisele esimesele tööpäevale.