Ettevõtte maksundus

Ettevõtte maksundus

Paljudel äriotsustel on maksudega seotud tagajärjed – mõned mõjutavad maksmisele kuuluvaid summasid, mõned nõuavad õigusaktide järgimist ning tihti on probleemiks mõlemad. Meie maksuspetsialistid saavad aru teie äri vajadustest ja kasutatava maksustamise korra eripäradest ning oskavad anda nõu, kuidas saaksite oma ärieesmärke kõige efektiivsemalt saavutada.

Meil on vajalikud teadmised, et tegeleda teie ettevõtte maksuplaneerimise ja maksuseaduste järgimisega ning seetõttu saame teid aidata paljudel viisidel.

 

Ettevõtte maksuplaneerimine

  • Maksude minimeerimise võimaluste tuvastamine
  • Teie äristruktuuride efektiivsuse hindamine
  • Kavandatavate äritehingute maksualane nõustamine
  • Ettevõtte ümberkorraldamisega seotud nõustamine
  • Aktsionäride lepingute ülevaatus

 

Seaduste järgimisega seotud teenused

  • Ettevõtte tulumaksu- ja informatsioonideklaratsioonide, maksuhinnangute koostamine
  • Maksundusega seotud raamatupidamine
  • Täisühingute, investeerimisfondide ja muude äriüksuste maksuarvestus ja maksudeklaratsioonide ettevalmistamine
  • Maksuametiga suhtlemine
  • Teie organisatsioonisiseste protsesside parandamine maksuriskide vähendamiseks