Rahvusvaheline ettevõtete maksustamine

Rahvusvaheline ettevõtete maksustamine

BDO teab, mis on tähtis üle piiride kasvava äri jaoks. Teil peab olema kindlus, et teie nõuandjad reageerivad samavõrd kiirelt ning et nad on kursis erinevate riikide õigusalaste nüanssidega.

BDO rahvusvaheline, rohkem kui 160 riiki hõlmav võrgustik võimaldab meil aidata teil kasutada ülemaailmseid võimalusi ja integreeritud maksulahendusi.

Meie ülemaailmse võimekuse ulatus ja sügavus kindlustab selle, et teil on ligipääs kõige kõrgema tasemega maksunõustajatele, kus iganes te äriga ei tegeleks. Meil on igas riigis maksuspetsialistid, kellel on vajalikud teadmised ja kogemused, et aidata teid piiriüleste küsimuste korral. Me töötame tihedalt koos oma ärirahanduse ekspertidega, et pakkuda tehingute läbiviimisel kõikehõlmavat nõustamisteenust ja kindlustada, et maksuküsimustest saadakse põhjani aru.

Meie rahvusvahelised maksunduseksperdid saavad teid aidata alljärgnevate küsimuste korral:

  • rahvusvahelised tehingud ja maksuplaneerimine;
  • mitteresidentide vara võõrandamisega seotud maksuküsimused;
  • maksude kinnipidamine.

 

Rahvusvahelised tehingud ja maksuplaneerimine

  • Välisettevõtted, kes kaaluvad Eestisse investeerimist, nende ettevõtlusvormi valik, investeerimise vorm ja piiriülese kapitaliliikumise maksualased tagajärjed
  • BDO rahvusvahelise võrgustiku abiga välismaale laienevad Eesti ettevõtted
  • Põhjalik maksuplaneerimine, k.a piirkonnakeskuste asukohavalik, parim jurisdiktsioon valdusfirma jaoks, soovimatute tagajärgedega toimetulek, asjakohaseimad struktuuridning dokumentatsiooni puudutavad kohalikud õigusaktid

 

Mitteresidentide vara võõrandamisega seotud maksuküsimused

  • Mitteresidentidest ettevõtete Eestis asuvate varade ja Eestis maksustatavat kinnisvara omavate ettevõtete aktsiate omamisest tulenevate maksuküsimuste alane nõustamine

 

Maksude kinnipidamine

  • Intressi, dividendide ja litsentsitasude rahvusvahelise liikumise maksustamisega seotud nõustamine

BDO ülemaailmse maksuspetsialistide võrgustiku puhul on oluline see, et kõikides riikides opereeritakse samal moel. Meil on ühine eesmärk – võimalikult hea tehnilise tulemuse saavutamine, keskendudes teile ja teie ärilistele eesmärkidele. Tänu osalemisele regulaarsetel võrgustiku kokkusaamistel ning tänu personaalsetele kontaktidele võite olla kindlad, et suudame osutada just teie vajadustele kohandatud teenuseid.