This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Suured eelised ja põhjalik uurimine

Riikides üle terve maailma on siirdehindade puhul hakatud rakendama põhjalikumaid regulatsioone ning uurimisprotseduure seotud isikute vaheliste tehingute hinnastamise kontrollimiseks.

2017. aastal on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) välja andnud täiendatud juhendi eesmärgiga reguleerida tehingutes siirdehindade kasutamist, mis on osa kasumi kahandamise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasest plaanist (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting). Seejuures on olulisel kohal intellektuaalse omandi, rahastamise ning kõrge riskiga tehingute hinnastamine ning turuväärtuse määramine. BEPS meetmete rakendamise eesmärk on riikidevahelise koostöö tulemusena vähendada maksude maksmisest kõrvalehoidumiseks rakendatavate skeemide kasutamist.

BDO siirdehindade spetsialistid aitavad teid selle valdkonna kiiresti muutuval maastikul. Pühendunud praktikute abil pakume lahendusi siirdehindadega seotud teemadel. Me töötame teiega koos, et kujundada seotud isikute vaheliste tehingute hinnastamise põhimõtteid, mis on põhjendatud ning kooskõlas regulatsioonidega ja teie üldise maksuplaneerimise strateegiaga. Aitame teil koostada siirdehindade dokumentatsiooni nii juhtimislikuks otstarbeks kui ka vastavuskontrollide raames.

Enamlevinud tehingud seotud osapoolte vahel võivad olla näiteks järgnevad:

  • Kaupade ostu- ja müügitehingud;
  • Teenuste ostu- ja müügitehingud;
  • Intellektuaalse omandi arendamine, siire või jagamine;
  • Finantseerimistehingud;
  • Kulude jagamise kokkulepped.