Suured eelised ja põhjalik uurimine

Riigid üle terve maailma on hakanud siirdehindade puhul kasutama põhjalikumaid uurimisprotseduure ja rangemaid reegleid. See võib aga omakorda pakkuda lisavõimalusi rahvusvaheliste tehingute efektiivsemaks korraldamiseks.

Ülemaailmsel tasandil on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) välja andnud siirdehindu puudutavaid juhiseid, eriti intellektuaalset omandit puudutavaid juhendeid. See on osa nende maksudest kõrvalehoidmise vastasest plaanist, mida tähistatakse lühendiga BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). See hakkab tugevasti mõjutama praeguste ja tulevaste siirdehindade struktuure igas suuruses ettevõtete jaoks.

BDO siirdehindade spetsialistid aitavad teil navigeerida selle valdkonna kiiresti muutuval maastikul. Pühendunud praktikute abil pakume suurt hulka planeerimise, seadusjärgsuse, maksukontrollivastase kaitse ja võrdlusanalüüsi teenuseid. Me töötame teiega koos, et arendada siirdehinnastamise põhimõtteid, mis on põhjendatud, paindlikud ja teie üldise maksuplaneerimise strateegiaga kooskõlas.

  • Kaupade müük
  • Intellektuaalse omandi arendamine, siire või jagamine
  • Teenuste osutamine
  • Laenude andmine või firmadevahelised finantsskeemid