Maksudeklaratsioonide täitmine

Maksudeklaratsioonide täitmine

Me valmistame ette ja esitame teie maksudeklaratsioonid, järgides kohalikke maksuseaduseid. Maksudeklaratsioonid esitatakse elektrooniliselt läbi Maksu- ja Tolliameti e-teeninduse.

  • Käibemaksudeklaratsioonid esitatakse maksuametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.
  • Residentidest juriidilised isikud ja mitteresidentidest juriidilised isikud, kellel on Eestis püsivad tegevuskohad, on kohustatud esitama maksudeklaratsiooni eelneva kalendrikuu kohta Maksu- ja Tolliametile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.
  • Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile mitte hiljem kui maksuperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.
  • Mitteresidendist füüsiline isik on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni maksustavate tulude kohta mitte hiljem kui järgneva aasta 30. aprilliks. Kui tegemist on kinnisasja omandiõiguse üleandmisega, tuleb tuludeklaratsioon esitada peale üleandmist.