This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO on maksuseaduste järgimisel teie usaldusväärne partner

Me valmistame ette ja esitame teie maksudeklaratsioonid, järgides kohalikke maksuseaduseid. Maksudeklaratsioonid esitatakse elektrooniliselt läbi Maksu- ja Tolliameti e-teeninduse.

  • Käibemaksudeklaratsioonid esitatakse maksuametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.
  • Residentidest juriidilised isikud ja mitteresidentidest juriidilised isikud, kellel on Eestis püsivad tegevuskohad, on kohustatud esitama maksudeklaratsiooni eelneva kalendrikuu kohta Maksu- ja Tolliametile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.
  • Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile mitte hiljem kui maksuperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
  • Mitteresidendist füüsiline isik on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni maksustavate tulude kohta mitte hiljem kui järgneva aasta 31. märtsiks. Kui tegemist on kinnisasja omandiõiguse üleandmisega, tuleb tuludeklaratsioon esitada peale üleandmist.