Maksualased seisukohad, analüüsid ja tõlgendused

Maksualased seisukohad, analüüsid ja tõlgendused

BDO abistab oma kliente, vaadates üle nende tegevusalad, mis võivad põhjustada maksuriski. BDO spetsialistid valmistavad ette detailse analüüsi, mis järgib kohalikke õigusakte ja maksuameti juhiseid. Meie maksuspetsialistid saavad juhtida tähelepanu võimalikele maksuriskidele ja pakkuda oma pikaajalise kogemuse põhjal välja parimaid lahendusi. Teisest küljest võivad nad leida võimalusi maksukohustuste optimeerimiseks, keskendudes nende võimalikule seadusjärgsele vähendamisele.

Et BDO maksuspetsialistide meeskonnal on nii maksunduskogemus kui ka raamatupidamise- ja õigusteadmised, oleme me kvalifitseeritud osutama ühinemiste ja omandamiste puhul due-diligence’i teenuseid.

Meie seisukohad on kujundatud nii, et neid saab kasutada edasises suhtluses maksuameti, äripartneritega jne. Meie eksperdid saavad ka aidata suhelda maksuhalduriga tagamaks, et ühtki õigusakti ei tõlgendataks valesti ning minimeerimaks maksu, intressi või trahvi määramise võimalust.