Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

Kvaliteetne palgaarvestus ei ole lihtne. Õigusnormid muutuvad pidevalt ja isikuandmeid tuleb hoida konfidentsiaalsena. Seetõttu on palgaarvestuseks vaja asjatundlikku ja usaldusväärset meeskonda. Ettevõtted on sageli silmitsi probleemiga, kuidas tagada nii kohalikele ja rahvusvahelistele üksustele ühetaoline palgaarvestus.  

Valides BDO, võite olla kindel, et palgaarvestus on ühtne ja kvaliteetne, vastab õigusaktide nõuetele ning võtab arvesse kõiki vajalikke üksikasju. BDO tunneb kohaliku ja rahvusvahelise palgaarvestuse iseärasusi ja teab, missuguseid pädevusi ja ressursse on tarvis, et palgaarvestus alati õigeaegselt ja korrektselt tehtud saaks. Aitame nii väikeettevõtteid, kes on palkamas oma esimesi töötajaid, kui ka suuri rahvusvahelisi organisatsioone, kes soovivad  palgaarvestusteenust sisse osta.

BDO Eesti arvestab praegu 3600+ töötaja töötasu. Meie suurim klient on 1000+ töötajaga rahvusvaheline ettevõte. BDO rahvusvahelise võrgustiku kaudu saame pakkuda palgaarvestusteenuseid ka teistes riikides, kus teie ettevõte tegutseb või kavatseb tegutsema hakata.

 

 

 • Ühtne ja kvaliteetne teenus
 • Tähtaegu järgiv ja korrektne arvestus
 • Vastavuses õigusaktide ja seadustega
 • Võtame arvesse kliendi ettevõttesisest spetsiifikat
 • Teenus nii väike- kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele
 • Töötleme 3600+ palgalipikut kuus
 • Suurim klient 1000+ töötajaga
 • BDO võrgustik – enam kui 160+ riigis
 • Omame 10+ aastat kogemust teenuse pakkumisel
 • 10+ spetsialiseerunud palgaarvestuse eksperti
 • Iga-aastased palgaarvestuse ja GDPR koolitused
 • Kogenud palgaarvestuse tarkvara kasutajad
 • Soovitajad - rahvusvaheliselt tuntud referentsettevõtted

 

 

BDO kliendid ei pea hankima palgaarvestustarkvara ega tegelema selle uuenduste ja tehniliste probleemidega – meie spetsialistidel on kogemus ja teadmised nendega tegelemiseks.

BDO poolt enim kasutatavad palgaarvestustarkvarad:

Võime kasutada ka muid lahendusi vastavalt kliendi soovile.

Pakume erinevaid liideseid kliendi raamatupidamistarkvaraga suhtlemiseks. Pöörame suurt tähelepanu palgaarvestusteenuse arendamisele ja pakutavate tehniliste lahenduste lihtsustamisele.

 

BDO palgaarvestusteenus hõlmab nii igapäevaseid põhiprotsesse kui ka igakuiseid tööandja kohustusi

 

 Palgaarvestusteenuse põhiprotsessid:

 • Igakuine töötasude ja muude tasude arvestamine (sh avansi, ületunnitöö tasu, riigipühal töötamise lisatasu, valvetasu ja muude lisatasude arvestus);
 • Lõpparvete arvestus (sh puhkusekompensatsiooni, koondamishüvitise jms arvestus);
 • Töötasudefa seotud maksuarvestus ja deklareerimine õigete väljamaksukoodidega;
 • Krüpteeritud palgalipikute saatmine töötajate e-posti aadressile või üleslaadimine Kliendi portaali;
 • III samba maksete ettevalmistus ja netomaksete tegemine töötaja valitud fondidesse;
 • Puhkusetasude arvestus – nii seadusest tulenevad kui ka ettevõtte poolt hüvitatavad lisapuhkused (puhkusetasu arvestus ja väljamaksmine enne puhkuse algust või koos töötasuga);
 • Puhkusesaldode arvestus ja jälgimine (sh. puhkusekohustusega seonduv aruandlus igakuiselt, kvartaalselt ja/või aasta lõpus bilansipäeva seisuga);
 • Tööajagraafikute kontrollimine;
 • Elektrooniliste töövõimetuslehtede haldus Kliendi eesti.ee portaalis ja vajadusel suhtlemine Haigekassaga;
 • Haigushüvitise arvestus;
 • Töötasude maksefaili koostamine ja üleslaadimine Kliendi panka või edastamine Kliendile üleslaadimiseks;
 • Raamatupidamiskannete faili ettevalmistus ja Kliendi vajadustele vastav aruandlus;
 • Töötasudega seotud maksukonsultatsioonid;
 • Suhtlemine Kliendi erinevate osakondadega (sh. personalitöötajate ja raamatupidajatega);
 • Kliendi töötajate töötasu arvestuse kohta küsimustele vastamine;

 Palgaarvestusteenuse täiendavad tegevused:

 • Töötajate registreerimine Kliendi e-Maksuameti Töötajate Registris (TöR);
 • Tööandja poolt edastavate tõendite ja andmike koostamine ning edastamine vastavatele ametiasutustele (sh. Sotsiaalkindlustusametile, Haigekassale, Töötukassale, pankadele jne);
 • Kohtutäiturite aktide haldus ja maksete ettevalmistus töötaja töötasust kinnipidamiseks;
 • Maksudeklaratsiooni tekstifaili koostamine (TSD Lisa 1 ja 2) ja üleslaadimine Kliendi e-Maksuameti portaali või edastamine Kliendile üleslaadimiseks;
 • Töötasusid puudutavate statistikaaruannete koostamine;
 • Töötasu arvestusega seonduva info edastamine Kliendi audiitoritele;
 • Vastavalt Kliendi vajadustele lisakokkulepped teenuse osutamiseks;

 

 

 

Pakkumise saamiseks ja koostöövõimaluste arutamiseks võta palun ühendust meie ekspertidega.