This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Põhivara

Põhivara

Materiaalne põhivara

  • Maa ja veekogud, metsamaa koos puudega (mitte istandus)
  • Hooned ja ehitised
  • Masinad ja seadmed
  • Muu põhivara (mööbel, kontoritehnika, arvutiprogrammid, elektriliinid ja kaablid, tehnovõrgud jne), mille kasulik tööiga on pikem kui üks aasta

 

Immateriaalne põhivara

  • Patendid, litsentsid, kaubamärgid
  • Väärtus vaid antud ettevõttele

 

Amortisatsiooni arvestus

Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse 25% vara jääkväärtusest majandusaasta lõpu seisuga.

Arvestuse näidis: väärtus (omahinnas) majandusaasta alguses (01.01.2019)

                            + ostetud vara omahinnas

                            + vara ümberhindlus seoses parendusega

                            - vara väärtuse allahindlus

                            - vara müük omahinnas

                            - õnnetusjuhtumi kindlustushüvitised

                            - vara mahakandmine

                            = jääkväärtus (omahinnas) majandusaasta lõpus (31.12.2019) x 25%

                            = amortisatsiooni summa (01.01.2019 - 31.12.2019)

 

Erisused

Ostetud vara omahinda arvestatakse transpordikulu, tollimaks, kaubakindlustus. Ehitise puhul lisaks ehitusprojekt, ehitusmaterjal, projekteerijate ja ehitajate palgad.

Ehitise sisseehitatud seadmete kohta nagu antennid, kaablid, liftid, eskalaatorid, köögivarustus jne peetakse arvestust põhivaragrupis ”Hooned ja ehitised” ning arvestatakse amortisatsiooni 25% majandusaastas.

Maamaks suurendab maa kui põhivara väärtust, mis lisatakse ostuhinnale ning amortisatsiooni ei arvestata.