This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tööandja maksud palgalt

Tööandja maksud brutopalgalt

Sotsiaalmaks 1,34% (2020)

Kohustuslik pensionikindlustusmaks (TyEL)
sisaldab ka töötaja osa, keskmine tööandja kulumäär

25,3% (2020)
18,15% (2020)

Töötuskindlustusmaks (töötaja ja osaniku brutotasult)
Palgasumma osalt, mis ületab 2 125 500 eurot

0,45% (2020)
1,7% (2020)
  • kohustuslik töötajate õnnetusjuhtumikindlustus, mille maksumäär oleneb ettevõtte töö üldisest iseloomust, riskide võimalikkusest, töökoha ohutusastmest ja muudest teguritest lähtuvalt ning määratakse kindlustusfirma poolt. Keskmiselt on arvestuslik suurus 0,7 % (2020) töötajate brutopalgalt.
 
  • kohustuslik töötajate kollektiivne kindlustus, mis tagab tööandjale töötajate teekonnal kodu-töökoht ja töökoht-kodu ning töö ajal tööruumides või mujal tööga seotud kohas viibimisel tekkinud kindlustusjuhtumi kulude hüvitamise. Makse suurus määratakse kindlustusfirma poolt ning keskmiselt on see 0,07 % töötajate brutopalgalt.
 

Ettevõtte omaniku (100% osalusega) tasult arvestatakse YEL-maks (omaniku pensionikindlustus), mille kohta sõlmitakse kindlustusfirmaga eraldi leping.

YEL-kindlustusmakse (2020): 24,1 % (vanuses 18-52 ja 63-67) ja 25,6 % (vanuses 53-62)

Tegevust alustava ettevõtja kindlustusmakse: 18,798 % (vanuses 18-52 ja 63-67) ja 19,968 % (vanuses 53-62)

YEL-maksu arvestamisalune aastatulu alampiirmäär on 7958,99 eurot (2020) ning ülempiirmäär 180 750,00 eurot (2020).

Ettevõtte omaniku tasult arvestatakse töötuskindlustust (vanuses 17-64) 0,65 % (2020)

Tööandja maksud arvestatakse kõikide töötajate brutopalgalt, v.a. YEL-kindlustus.

Sotsiaalmaksu, pensioni- ja töötuskindlustusmaksu protsendi suurus on muutuv, mille kehtestab Soome riik igaks kalendriaastaks eraldi.