This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Töötaja maksud palgalt

Töötaja maksud brutopalgalt

Tulumaks arvestatakse vastavalt maksukaardile (verokortti), mille väljastab Soome Maksuamet igale töötajale. Tulumaksu määr sõltub isiku eelnevate aastate jooksul teenitud brutotöötasust. Maksukaart väljastatakse üheks aastaks, kehtivusega 1.02.xxxx – 31.12.xxxx. 

Lisainfo: 01.02.2020.a kehtima hakanud maksukaardil oleva maksuprotsendi alusel arvestatakse tulumaks ka 2021.a jaanuarikuus väljamakstavalt töötasult.

Alates 01.02.2019 maksukaardid ühtlustati - tulumaksu arvestus madalama põhiprotsendiga toimub kuni maksukaardil märgitud aastatulu piirsummani, selle ületamise korral toimub arvestus kõrgema lisaprotsendi järgi.

Töötaja saab Maksuametilt taotleda uut maksukaarti, kui on ette näha tema käesoleva aasta tegeliku brutotöötasu osutumist väiksemaks või suuremaks, optimeerimaks igakuiselt arvestuslikku tulumaksu summat.

UUS: alates 1.01.2020 arvestatakse välisriigi A1-tõendiga töötaja Soomes saadud töötasult tulumaksu (lähdevero) 32 %.

Kuni 31.12.2019 saadud töötasult arvestatakse tulumaks 35 % olenemata väljamaksu kuupäevast, nt. jaanuaris 2020.

Kohustuslik pensionikindlustus (TyEL-maks), mis oleneb töötaja vanusest:

17-52-aastased ning 63-67-aastased 7,15% brutopalgast (2020)
53-62-aastased 8,65% brutopalgast (2020)

Üleminekukuul, näiteks kui töötajal täitub 53 eluaastat, siis kõrgema protsendiga arvestus algab sünnipäevale järgnevast kalendrikuust.

Pensionikindlustust arvestatakse 2020.a palgasummalt alates 60,57 eurot kalendrikuus. 

Pensionikindlustust ei arvestata 68. eluaasta täitumisele järgnevast kalendrikuust.

 

Töötuskindlustusmaks

arvestatakse 17-64-aastastele 1,25% brutopalgast (2020)

 

Pensioni- ja töötuskindlustusmaksu protsendi suurus on muutuv, mille kehtestab Soome riik igaks kalendriaastaks eraldi.